Deprecated: Function split() is deprecated in /www/i/n/u42781/public_html/functions/fce_content.php on line 15
InfoVranov.sk
autokepaspravy info vranov

InfoVranov.sk

Pátracia akcia v Prešovskom kraji

    Policajti sa zamerali na pátranie po osobách, na ktoré je vydaný príkaz na zatknutie, príkaz na dodanie do výkonu trestu odňatia slobody, zatýkací rozkaz, po  nezvestných osobách a osobách, ktoré sú podozrivé zo spáchania trestnej činnosti. Počas akcie bolo prekontrolovaných 178 motorových vozidiel a 358 osôb. Celkovo policajti vypátrali 9 osôb, z toho 1 osobu podozrivú z trestnej činnosti, 1 osobu na základe príkazu na zatknutie, 1 osobu ktorá nenastúpila výkon trestu, 4 osoby po ktorých bolo vyhlásené pátranie po pobyte, 1 osobu na základe európskeho zatýkacieho rozkazu a 1 nezvestnú osobu. V rámci pátracej akcie boli zistené aj 3 trestné činy krádeže a 45 rôznych priestupkov.    zdroj:Krajské riaditeľstvo Policajného zboru

V byte vybuchol plyn

  V čase okolo 14:50 h v byte na prvom poschodí pravdepodobne explodoval  plyn unikajúci z propán-butánovej fľaše, umiestnenej v kuchyni. Následný požiar poškodil zariadenie bytu a ľahko zranil 56 ročnú majiteľku bytu. Požiar taktiež poškodil byt na druhom poschodí. Na oboch bytoch zároveň vybilo všetky okná. Hmotné škody boli vyčíslené na približne 17 000.- €.  Požiar likvidovali sninskí hasiči, pričom zisťovateľ príčin požiarov predbežne cudzie zavinenie vylúčil. Na mieste bola zaistená 10 kg propán-butánová fľaša, ktorá bude zaslaná na ďalšie expertízne skúmanie.  zdroj:Krajské riaditeľstvoPolicajného zboru v PO

Smrteľný pracovný úraz v Prešove

  Podľa doterajšieho vyšetrovania došlo na nakladacej rampe počas manipulácie s vysokozdvižným vozíkom k pritlačeniu 62 ročného Prešovčana o kovový stĺp. Následkom toho utrpel muž ťažké zranenia, ktorým podľahol v prešovskej nemocnici. V prípade začala polícia trestné stíhanie pre prečin usmrtenia.  zdroj: KRPZ Prešov

Jarná sezóna III.ligy

   Zimná prestávka v rozohratej súťaži III. ligy dospelých priniesla vo fungovaní MFK viacero zmien. Tieto nasledovali po odstúpení členov predstavenstva MFK a. s. na čele s predsedom Ing. Dušanom Molekom. Vzhľadom k nelichotivému postaveniu nášho mužstva v tabuľke, kde figurujeme na 15. mieste, bolo potrebné prijať opatrenia na záchranu mužstva dospelých v ligovej súťaži.   Jarná sezóna III.ligy Pán primátor Ing. Ján Ragan, ako zástupca akcionára MFK, oslovil poslancov MsZ a ponúkol možnosť obsadenia funkcií v správnej rade MFK. Na ponuku nereagovali, preto bolo potrebné prijať rozhodnutie. MsZ navrhol pracovníkov MsÚ prednostu Mgr. Ondreja Krišandu, Jozefa Uhlíka a PHDr. Milana Malého ako členov správnej rady MFK, ktorých dňa 31.1.2013 MsZ na svojom zasadnutí schválivo do predstavenstva MFK. Dve miesta v predstavenstve, ako aj funkcia prezidenta MFK, boli neobsadené. Ponúkame ich generálnemu sponzorovi a ostatným sponzorom, aby mali zastúpenie v správnej rade. Finančná kríza  sa nevyhla ani oblasti športu. V posledných rokoch sa nepodarilo nájsť pre MFK generálneho sponzora. Podstatnú časť rozpočtu  prefinancovalo mesto Vranov, ktoré je 100 % akcionárom MFK. Po skončení jesennej časti bola v MFK a s. vykonaná kontrola, kde boli zosumarizované pohľadávky, ktoré  sú  k 31.1.2013 v sume 102 000 Eur. Tvoria ich hlavne neuhradené faktúry za hráčske služby, autobusovú prepravu, dodávku energií, pôžičky. Tento stav nemožno predlžovať.   Po schválení a prehodnotení rozpočtu na činnosť MFK bolo akcionárom rozhodnuté v krízovom režime vykonať všetko pre to, aby sa ligová súťaž vo Vranove udržala. Vychádzajúc z týchto možnosti sme oslovili bývalých hráčov Mira Janteka, Romana Lazúra a Petra Šamu, ktorí majú bohaté prvoligové skúsenosti,   aby nám pomohli za týchto podmienok vytvoriť realizačný  tým. Je pre nás potešením, že všetci traja takúto ponuku prijali. Hneď na začiatku sme si vysvetlili finančné možnosti nášho klubu, ako aj filozofiu, že chceme  mužstvo budovať na vlastných odchovancoch. Hlavným trénerom je Miro Jantek, ktorý ako jediný má platnú trénerskú licenciu EURO A, ktorou je potrebné zastrešiť mužstvo dospelých aj dorastencov v ligovej súťaži. Bude naďalej zastrešovať aj dorastencov, aby sme mali prehľad o talentoch a aby sme im dali možnosť aj v mužstve dospelých. Často sa stávalo, že tieto talenty odišli do nižších súťaži, kde výkonnostne zaostali. Roman Lazúr je manažérom a trénerom mužstva dospelých. Peter Šamo je asistentom trénera. Ponuku na spoluprácu prijal aj Miro Kužma, ktorý bude vedúcim mužstva a ISSF manažérom. Lekárom bude MUDr. Michal Harčár a masérom Dušan Mendika.     Veľké zmeny v hráčskom kolektíve nenastali. Na hosťovanie sme uvoľnili Jaroslava Adama. Z Bardejova a Prešova máme na jarnú sezónu vybavených hráčov Erika Streňa a Jána Hatoka.  Tréneri v príprave dali možnosť viacerým dorastencom, ktorí v prípravných zápasoch nesklamali ich dôveru. Potrebujeme posilniť útok jedným hráčom, nakoľko Michal Hamuľák odišiel do MFK Michalovce na prestup. Dňa 5.3.2013 sme pred začiatkom súťaže uskutočnili stretnutie primátora, správnej rady, realizačného týmu a hráčov , kde sme im vysvetlili podmienky hráčskych, trénerských a manažérskych zmlúv, ako aj fungovania mužstva dospelých. Tieto zmluvy sú na dobu určitú do 30.6.2013. Na toto obdobie máme financovanie zo zdrojov mestského rozpočtu v krízovom režime. Bola zdôraznená hlavná požiadavka a to záchrana ligovej súťaže, vzhľadom na pripravovanú reorganizáciu v ročníku 2014-15. Úlohou akcionára bolo vytvoriť podmienky pre fungovanie mužstva dospelých. Nebudeme  realizačnému týmu zasahovať do kompetencií a výberu hráčov. Je plne na tomto kolektíve, aby urobil všetko pre záchranu ligového futbalu vo Vranove.  Verím, že herným prejavom potešíme divákov a prilákame sponzorov, aby nám pomohli nájsť riešenie z tejto neľahkej situácie. Záverom chcem aj v mene primátora mesta poďakovať členom bývalej správnej rady na čele s Ing. Molekom za vykonanú prácu v uplynulom období, ako aj všetkým sponzorom a podnikateľským subjektom za spoluprácu a pomoc.  Za správnu radu MFK Jozef Uhlík

Pátranie po Matilde Mirgovej

MIRGOVÁ Matilda, nar. 28.12.1950, trvalé bytom Lomnička 52, okr. Stará Ľubovňa.   Pátranie po Matilde Mirgovej            Menovaná je nezvestná od 26.11.2011, kedy odišla z domu na ošetrenie do nemocnice v Starej Ľubovni a odvtedy svojím príbuzným nepodala o sebe žiadnu správu. Popis osoby: je vysoká 160 cm, zavalitej postavy, má zelené oči, čierne vlasy po ramená. Trpí miernou duševnou retardáciou, veľmi slabo počuje, rozpráva len po rómsky, chôdzu má kolísavú s telom nachýleným dopredu.                               Popis oblečenia: naposledy mala na sebe oblečené modré tepláky, bielu sukňu, pulóver nezistenej farby a čiernu koženú bundu do pása.Zvláštne znamenie: na ľavej ruke pri prste má vytetované písmeno „A“.         Akékoľvek poznatky k nezvestnej Matilde Mirgovej oznámte osobne na oddelení pátrania Okresného riaditeľstva PZ v Starej Ľubovni, t.č. 0961 83 3371-2 alebo na známe t.č. 158.  Pokiaľ máte záujem o ďalšie informácie, obráťte sa na nás, prosím, na vyššie uvedených telefónnych číslach.

Mŕtva žena v Prešove

Dnes (4.3.2013) krátko po 6:30 h bola pri železničnej stanici v Prešove nájdená mŕtva žena. Nebohú ženu našiel náhodný okolo idúci v neďalekých kríkoch, pričom žena tam ležala od pol pása nahá.Vyšetrovaním bolo zistené, že ide o 48 ročnú ženu zo Šarišských Michalian. Ohliadajúci lekár cudzie zavinenie predbežne nevylúčil a nariadil vykonanie pitvy, po ktorej bude známa príčina smrti aj to či bolo alebo nebolo cudzie zavinenie. Prípad vyšetruje prešovský vyšetrovateľ, ktorý začal trestné stíhanie pre prečin usmrtenia.  zdroj: Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v PO 

Jazykové okienko - ZDIEĽAŤ

Milí čitatelia,čím ďalej, tým viac sa stretávame vo svete internetu so slovesom  zdieľať. Skúsme si položiť otázku ktorý tvar je správny - zdieľať, alebo stotožňovať sa? Občas môžeme počuť, alebo čítať vyjadrenia typu zdieľať rovnaké názory, zdieľať ťažký osud. Sloveso zdieľať však nepatrí medzi spisovné jazykové prostriedky, a teda ani do verejných rečových prejavov. Ide o bohemizmus. To, čo niektorí vyjadrujú z češtiny prevzatým slovesom zdieľať (v češtine sdílet), môžeme v závislosti od kontextu vyjadriť slovesami mať, zastávať, prijímať, stotožňovať sa, znášať, napr. mať, zastávať rovnaké názory, prijímať názory svojich partnerov, stotožňovať sa s demokratickými princípmi, znášať ťažký osud. Takže ak sa vrátime k úvodu, správny tvar je  - stotožňovať sa. Aj keď je sloveso zdieľať  požívané na sociálnej sieti, neznamená to, že je spisovné. Verím, že  vedomie správnosti používania slovesa zdieľať  rozšíri Vaše obzory pri aplikovaní  spisovnej formy slovenského jazyka. Vaša redakcia

Michal Ivančo získal titul Majstra sveta FISTC

               Členovia PRIMA Siberian Husky klub Vranov n/T  sa  zúčastnili v minulých dňoch Majstrovstiev sveta FISTC v Rakúskom Neukirckene  / 22 – 24 2.2013/ a Majstrovstiev Európy WSA v Nemeckom Haiudmuhle /15 – 17.2.2013/. Na týchto pretekoch Michal Ivančo v kategórii SKJ 1 /beh na bežkách s jedným psom/ získal  v Rakúskom Neukickene titul  Majstra sveta a v Nemeckom Haiudmuhle obsadil 3.miesto.               Majstrovské podujatia sa skladajú z troch súťažných dni. Trať merala 12,5 km. Na Majstrovstvách Európy WSA v Nemeckom Haidmuhle bol Michal Ivančo po prvom dni na druhom mieste, keď na prvého strácal 35 sek. V druhom súťažnom dni tesne pred štartom prišla náhla zmena počasia, keďže sme už nestihli prevoskovať  lyže tak na trati sa to odrazilo a Michal Ivančo klesol na 3.miesto. Najlepšie na zmenu oteplenia zareagovala Švajčiarska reprezentácia. Jej reprezentant sa dostal na prvé miesto. Posledný deň, bolo počasie kolísavé takže na štart sme nastupovali udržať si aspoň tretie miesto. Na trati podal celkovo najlepší výkon Michal Ivančo ale na lepšie ako 3.miesto to už nestačilo na druhého Švajčiara stratil 18 sekúnd a na prvého 1:14 sek. Pre Michala Ivanča to bola prvá medaila na snehu.Hneď nasledujúci týždeň cestoval Michal Ivančo na Majstrovstvá sveta  FISTC do Rakúskeho Neukickene. Bol to náhradný termín za Donovaly  ,ktoré sa u nás zrušili. V Rakúsku sa pretekalo na 13,3 km dlhej trati. Trať bola dosť náročná keďže sa križovala s troma prechodmi cez cestu a popri trati viedla aj bežkárska trať takže psi mali problém sa niekedy na trati udržať. Nakoniec po prvom dni mal Michal Ivančo náskok 40 sek. Do druhého dňa nastupoval Michal Ivančo s náskokom 40 sekúnd  a s odhodlaním udržať prvé miesto. Nakoniec sa to podarilo ale Igor Štefan stiahol trochu náskok a do posledného dna už som nastupoval iba s 29 sekundovým náskokom. Posledný deň som udržal náskok a získal titul Majstra sveta FISTC.V Nemeckom Haiudmuhle nás reprezentoval i aj ďalší naši pretekári  v kat. D1 /záprah s dvoma psami/ vo veľmi silnej kategórii  obsadil Igor Pribula 9.miesto a Samuel Matanin v tej istej kategórii obsadil 18.miesto. Pretekalo sa na 5,2 km tratiV dňoch 22 – 24.2.2013 na Európskom pohári v Zuberci nás reprezentoval Igor Pribula, keď v kategórii D1 obsadil veľmi pekné 3.miesto. 

NEPRIMERANÉ MOČENIE U PSOV.

Neprimerané močenie, alebo značkovanie vo vnútri domu alebo bytu je jedným z dôvodov, prečo majitelia vyhľadávajú veterinárneho lekára, ale aj dôvodom, prečo je pes umiestnený do útulku, alebo v najhoršom prípade nezodpovedným majiteľom vyhodený z domu.Aj keď je vylučovanie alebo značkovanie ( ide o prirodzené správanie, najčastejšie nekastrovaných samcov pri ktorom pes so zdvihnutou zadnou končatinou umiestňuje malá množstvá moču na zvislé plochy, alebo predmety. Dôvodom pre značkovanie sú teritoriálne, sexuálne, alebo strach provokujúce faktory) pre psa prirodzeným správaním, jeho vykonávanie vo vnútri je z pohľadu človeka nevhodné a neakceptovateľné.  Mnohí majitelia sa mylne domnievajú, že pes špiní vo vnútri zo zlomyseľnosti, z pomsty, že sa mu nevenujú, alebo dokonca preto, že je hlúpy.NEPRIMERANÉ MOČENIE U PSOV.Príčiny tohto správania môžu byť rôzne, a keďže postup pri riešení problému závisí od konkrétnej príčiny, je potrebné ju presne stanoviť.NAJČASTEJŠIE PRÍČINY:•    zdravotné problémy•    nedostatočný výcvik čistotnosti psa•    špecifické problémy1. Zdravotné problémy: tie treba pri pátraní po príčine vylúčiť alebo potvrdiť ako prvé. Najčastejšie sa jedná o ochorenie močového, pohlavného, alebo tráviaceho aparátu, ortopedické, neurologické alebo endokrinologické problémy.2. Nedostatočný výcvik čistotnosti psa:  je príčinou pomerne častou, preto uvediem hlavné zásady pri výcviku čistotnosti šteniat: zaviesť psovi pravidelný režim tj. pravidelné kŕmenie, interakcie, pobyt vonku  venčenie musí byť časté, spočiatku aj každé 2 hodiny na 5 minút   za primerané vylučovanie treba psa hneď na mieste výdatne pochváliť nadšeným hlasom a chutnou maškrtou  pri výcviku čistotnosti je možné použiť aj postup s vylučovaním vo vnútri na papier3. Špecifické problémy:      submisívne močenie (močenie z podriadenosti): vyskytuje sa najčastejšie u šteniat, je možná genetická predispozícia. Problém sa objavuje, keď sa pes cíti ohrozený a svojím správaním sa chce vyhnúť konfliktu.        vylučovanie spojené s excitáciou (vzrušením) v dôsledku vzrušenia z hry alebo pri vítaní majiteľa. Opať sa predpokladá genetická predispozícia, ale možný je aj zdravotný dôvod (znížený tonus zvierača močového mechúra).          neprimerané vylučovanie spojené so strachom z určitých zvukov alebo situácii, kedy pes odmieta chodiť von a vylučovať vo vonkajšom prostredí         separačná úzkosť      kognitívna dysfunkcia starších psov, kedy špinenie vo vnútri je v dôsledku stárnutia psa a následnými degenerativnými zmenami v mozgu.OPATRENIA PRI NEPRIMERANOM VYLUČOVANÍ:•    je potrebné identifikovať vyvolávajúce príčiny a podľa možnosti sa im vyhýbať•    neprimerané močenie, pri ktorom nie je majiteľ prítomný, ignorovať a netrestať•    znečistené miesta je treba dôkladne vyčistiť enzymatickými prípravkami, ktoré pach moču nielen prekryjú ale aj rozložia. Nepoužívať prípravky obsahujúce chlór, pachom pripomínajú moč a môžu stimulovať k opätovnému značkovaniu. Odporúčam na vyčistenie použiť roztok octu s vodou v pomere 1:1•    na podporu týchto opatrení je možné využiť homeopatiu, Bachovu kvetovú terapiu, feromónoterapiu, v niektorých prípadoch je nutné použitie psychofarmák.Riešenie neprimeraného vylučovania a značkovania je náročné na čas a vyžaduje aktívnu spoluprácu majiteľa a zvieraťa. V prípadoch, kde nie je vyvolávajúcou príčinou nevyliečiteľný zdravotný problém, je prognóza zlepšenia špinenia vo vnútri veľmi dobrá.MVDr. Ing. Miriam Bičejová

Knižná mánia

Dnes kniha nemá v samotnom vnímaní  takú hodnotu ako v minulosti, keď bola výnimočným zdrojom informácii a bola bohatstvom, keďže väčšina obyvateľstva si ich nemohla finančne dovoliť. Knihy boli vzácne - kto ich vlastnil, vlastnil zároveň vzdelanie. Nebolo vôbec jednoduché dostať sa k poznaniu, knihy vlastnili majetní a spoločensky uznávaní ľudia a samozrejme cirkevní hodnostári. Vzdelanie, resp. informácie  súvisiace s vlastníctvom kníh a listín boli minoritou. Knižná mánia Od masívneho rozšírenia internetu medzi masy a teda od prechodu používania internetu výlučne z vojenských  na masové účely, došlo ku kompletnej transformácii prístupu k informáciám. Otvorili sa možnosti a všetko, čo bolo zaznamenané v globálnej sieti, sa stalo prístupné. S touto geniálnou slobodu padla na naše plecia  aj obrovská zodpovednosť v otázke triedenia a selekcie informácii, keďže nikde nie je záruka pravdivosti a skutočnej hodnovernosti poskytovaných poznatkov. Každá jedna informácia, ktorú na internete nájdeme, musí prejsť našou vlastnou selekciou a následnou verifikáciou. Až tak sa pre nás stane použiteľnou. Výnimkou sú samozrejme texty, ktoré sú citované a odkazované na písomné zdroje a ich hodnovernosť je overiteľná. Sloboda prístupu k informáciám nesie so sebou aj zodpovednosť, pretože nie je nič jednoduchšie ako uveriť  nepodloženým faktom a výmyslom zverejneným na sieti . Mnoho ľudí ich považuje za pravdivé, na základe čoho potom mylná informovanosť podráža nohy vede  a inštitúciám, ktorých dôveryhodnosť  je tak dehonestovaná. A máme tak na svete samoliečiteľstvá, hypochondrov múdrejších než zástup lekárov, vymývanie mozgu cez sociálne siete, kradnutie identity, prerod detí do počítačových superhrdinov vyskakujúcich z okien  a množstvo ďalších „spoločenských chorôb“ spojených s fikciou a klamstvom. Touto dávkou informácii som sa chcela dopracovať k pochopeniu nenahraditeľnej hodnoty knihy. Marec je mesiacom kníh už od roku 1955 a išlo  o vlastne reakciu komerčných predajcov kníh na nízky dopyt  v kníhkupectvách práve začiatkom jari. A tak je marec symbolom kníh a impulzom k ich nakupovaniu. Čítanie kníh sa podceňuje, no pre mňa osobne znamenajú súčasť života, pohody  a vlastného sveta vytvoreného pri čítaní. Kniha nám totiž dáva možnosť vytvoriť si v mysli vlastnú podobu  hrdinov, našu originálnu víziu, dokonca ide o prepracovaný vlastný systém príbehu  v myšlienkach. Čo je geniálne. Sledovanie filmu  vytvorí všetko za nás, aktivita našej predstavivosti je nepatrná a lenivie. Vnucuje nám svoju predstavu, a preto je pre mňa čítanie knihy istým ponechaním si „vizuálnej svojprávnosti“. Množstvo detailov nezachytených filmom, resp. obrazom je prepracovaných do špiku práve v knihe. Výhovorka, že knihy nevedia zaujať dnešného mladého človeka neobstojí, a to hlavne pri skvelých autoroch ako Paulo Coelho a Maxim E. Matkin, ktorí sú možno neporovnateľní, ale o to viac rozširujú možnosti čitateľa. Skvelý spisovateľ a filozof Paulo Coelho je pre mňa favoritom a jeho knižná tvorba je hodnotou nevyčísliteľná. Každý titul od Alchymistu; Jedenásť minút; Piatu horu; cez titul Veronika sa rozhodla zomrieť; Brida; až po  obdivuhodný   Záhir a mnoho ďalších,  je obrovským kusom poznania psychologického pohľadu na vzťahy, ľudí a na najkomplikovanejšie zákutia života. Coelhova knižná zbierka má vzácne miesto v mojej knižnici. Odporúčam každému. Takisto Maxim E. Matkin dokáže zaujať bezprostredným oslovením vecí skutočným menom a odhaľuje neprikrášlene, až oceľovo vzťahy žien a mužov a ich kombinácie. Výnimočne dobré sú tituly – Láska je chyba v programe; Mexická vlna; Miluj ma ironicky; Polnočný denník. Dávam do pozornosti aj jeho aktuálnu novinku - Žiadne prudké pohyby. Takisto sa s Vami rada podelím o knihy, pri ktorých som si priala, aby neskončili a pri posledných stranách som zúfalo túžila aspoň po 50 ďalších. Pri takých knihách sa šetrí každou stranou:  William Paul Young – Chatrč; Eric Segal – Lekári; Paulo Coleho – Záhir, Piata hora, Alchymista; E L James - Päťdesiat odtieňov sivej;  Michael Palmer - Sesterstvo, Ron Hall, Denver Moore  - Rovnako iný ako ja; Arthur Hailey – Liek; Eva Bacigalová – Čistá nuda; Hans Killian Za nami je len Boh s podtitulom Chirurg spomína. Je ich omnoho viac, no práve tieto vo mne rezonujú najviac. Neuvádzala som tiež sfilmované svetoznáme kultové tituly. Názorové hodnoty mi prevrátila predovšetkým kniha  Chatrč, ktorá dokázala poskytnúť argumenty v otázke viery, ktoré som hľadala a ktoré hľadá väčšina ľudí. Podstatné je vydržať pri čítaní až dokonca a nenechať sa odradiť formou, akou je podstata a hĺbka myšlienky písaná. Využite mesiac marec na objavovanie svojich vlastných predstáv, požiadaviek, odhaľte svoj vkus, to čo máte radi a vrhnite sa na knihy. Nájdete svet, ktorý je odrazom Vás a obohatíte svoj život o veľké množstvo životných múdrosti, vďaka ktorým mnoho pochopíte a zlepšíte tak možno aj kvalitu svojho pohľadu na život a život samotný. To všetko totiž dobré knihy dokážu. Vaša redakcia

Prečo by mal byť sviatok zamilovaných iba jeden deň v roku?

CINEMAX vám pripravil program plný romantiky. Urobte radosť sebe aj svojej polovičke a nenechajte si újsť záznam z koncertu pop-operného speváka Andrea Bocelliho, ktorý se uskutočnil v auguste roku 2012 v malebnom prímorskom mestečku Portofino. Bocelli tu vystúpil s čisto romantickým repertoárom milostných piesní, ktoré prevzal od legiend ako Frank Sinatra, Elvis Presley, Edith Piaf a ďalších; doprevádzal ho 40- člený orchester a niekoľko mladých speváckych talentov vrátane jeho priateľky. Záznam obsahuje aj zákulisné rozhovory a exkluzívny rozhovor s Bocellim a jeho priateľkou Veronicou Berti z ich milánského domu.  Vstupenky sú už v predaji!!!    Prečo by mal byť sviatok zamilovaných iba jeden deň v roku?

Ukážka zimných bojov v Hanušovciach nad Topľou 1945/2012

Kedy: 28. januára 2012 o 13:30 hod.Kde: Hanušovce nad Topľou, okres Vranov nad TopľouMiesto konania: park pri Vlastivednom múzeuBližšie info: http://www.kvhcapajev.org/Vstupné: zdarma Pozývame všetkých milovníkov vojnovej histórie na symbolickú ukážku oslobodzovacích bojov o mesto Hanušovce nad Topľou počas zimy 1945, pri príležitosti 67. výročia jeho oslobodenia Červenou armádou. Vojensko - historické podujatie sa uskutoční dňa 28. januára 2012(sobota) o 13:30 hod. v areáli parku Vlastivedného múzea priamo v Hanušovciach n. Topľou. Všetci sú srdečne vítaní. Ukážka zimných bojov v Hanušovciach nad Topľou 1945/2012

V prvoligovom finále obhajca z Bardejova proti Michalovčanom

MICHALOVCE - V I. hokejovej lige sa už v závere týždňa začne čisto východniarske finále play-off medzi Bardejovom a Michalovcami. V sérii hranej na štyri víťazstvá proti sebe nastúpia druhý a tretí tím po základnej časti, domácu výhodu v prípadnom siedmom stretnutí budú mať Bardejovčania, ktorí v dlhodobej súťaži nazbierali o jeden bod viac v porovnaní s ich finálovým súperom. Mužstvo z Horného Šariša obhajuje prvenstvo v druhej najvyššej domácej hokejovej súťaži, pred rokom vo finále zdolalo už extraligové Piešťany 4:3 na zápasy. Prvý duel série je na programe v nedeľu 3. marca a víťaz I. hokejovej ligy bude známy najneskôr 15. marca. Úspešnejší finalista následne vyzve v baráži desiaty tím extraligovej tabuľky o miestenku v najvyššej súťaži.Cesta Bardejova vyraďovacou časťou zatiaľ nemá výraznejšiu trhlinu. Vo štvrťfinále si zverenci tréner Antona Tomka poradili s Topoľčanmi (6:2, 3:2 a 8:3) a v semifinále vyradili Detvu (5:4, 2:1 po sam. nájazdoch a 3:2). Michalovská Dukla to mala o poznanie náročnejšie. V prvom kole play-off ukončili Zemplínčania sezónu Liptovskému Mikulášu v päťzápasovej bitke (5:6 po predĺžení, 5:4 po sam. nájazdoch, 0:1, 4:1 a 3:2) a v pondelok ukončili semifinálovú sériu s Prešovom po štyroch stretnutiach (4:2, 4:3, 1:4 a 4:3).Michalovčania sa v Prešove nespoliehali len na svoje schopnosti, ale šťastenu naklonili na svoju stranu aj menej tradičným spôsobom - na striedačke mali kominára. "Má nosiť šťastie a ten náš nám ho priniesol. Vo finále teda nesmie chýbať na našej striedačke opäť!" cituje portál hokej.sk mladého útočníka Dominika Šimčáka, ktorý rozhodol pondelkový duel v prospech Michalovčanov. Duklasa dostala do finále play-off I. ligy prvýkrát v histórii. zdroj: SITAV prvoligovom finále obhajca z Bardejova proti Michalovčanom

Valentínska kvapka sa sľubne rozbehla

KOŠICE – Od začiatku kampane Valentínska kvapka prišlo v Košiciach do konca minulého týždňa darovať krv 820 darcov. Podľa Kataríny Kiselovej z územného spolku SČK Košice mesto po prvej tretine pozitívne hodnotia priebeh kampane, ktorá potrvá až do 21. marca. Doložila, že z celkového počtu 820 darcov bolo 329 študentov zo stredných škôl a košických univerzít. V rámci Valentínskej kvapky darovalo krv aj 29 policajtov.Počas jarných prázdnin na transfúznom oddelení pomáhali košickí študenti - dobrovoľníci z Gymnázia Poštová, Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej a z Gymnázia sv. Tomáša Akvinského. Každý darca krvi dostal odznak - kvapku krvi.V Košiciach sa do konca kampane uskutoční ešte dvanásť plánovaných mobilných odberov. Okrem toho ľudia môžu darovať krv aj na košickom pracovisku Národnej transfúznej služby na Triede SNP 1, ako aj na transfúznom oddelení Nemocnice v Košiciach-Šaci.Minulý rok sa do kampane Valentínska kvapka na Slovensku zapojilo 24 239 darcov. zdroj: SITA_______________________________________________________________________Valentínska kvapka sa sľubne rozbehla Mobilný odber krvi  ELSA Košice v spolupráci so Slovenským Červeným Krížom usporiada aj tento rok Valentínsku Kvapku krvi.Vítaní sú všetci darcovia, ale aj tí, ktorí krv ešte nedarovali a chcú pomôcť dobrej veci.Nezabudnite si so sebou priniesť OP, kartičku poistenca a kartičku darcu krvi. Prvodarcovia samozrejme len OP a kartičku poistenca.Nezabudnite na pitný režim a ľahké raňajky! Mobilný odber sa uskutoční:28. 2. 2012 od 8:00 - 12:00 hod., Poslucháreň P5 na Kováčskej 30.

Komédia ROZHODCOVIA

Najnovšia komédia Zoltana Egressyho Rozhodcovia, s výborným obsadením, postavená na iskrivom humore a trefných dialógoch nás zavedie do šatne rozhodcov, kde ide o všetko. Zápas rozhodne o ich kariérnom postupe do FIFA. Na povrch sa však vyplavia ich osobné problémy, so spoločným menom: Marianna. Kto z koho? Kto bude víťaz? Ten čo problémy rieši alkoholom, alebo ten čo od rána dvíha v posilňovni činky? Alebo, kde sa dvaja bijú vyhrá tretí, samojed? Hra troch charakterov, ponúka rôzne pohľady na život a veľa vtipných situácií. V réžii Petra Mankoveckého sa vám 17. 3. 2013 o 19.00 h  predstavia v Estrádnej sále Domu kultúry vo Vranove n. T. protagonisti SND Tomáš Maštalír, Vladimír Kobielsky a Branislav Bystriansky.  Vstupenky v hodnote 10 € si môžete zakúpiť v DK. www.kulturavranov.sk  Informácie: 0907 951 110 Komédia ROZHODCOVIA

Slováci v zahraničí - Dva góly Róberta Demjana

ANGLICKOI. liga - 27. kolo:Norwich - Everton 2:1 - Ján Mucha ml. nechytal za Everton.II. liga - 34. kolo:Bolton - Hull 4:1 - Ján Greguš (Bolton) nehral.Brighton - Burnley 1:0 - Peter Brezovan nechytal za domácich.NEMECKOI. liga - 23. kolo:Mainz - Wolfsburg 1:1 - Radoslav Zabavník nehral za Mainz.Freiburg - Frankfurt 0:0 - Karim Guédé hral do 61. min, Erik Jendrišek (obaja Freiburg) nehral.VfB Stuttgart - Norimberg 1:1 - Róbert Mak nehral za hostí.II. liga - 23 kolo:Aue - Aalen 1:1 - Jakub Sylvestr (Aue) odohral celý zápas a dostal žltú kartu.1. FC Kolín - Union Berlín 2:0 - Adam Nemec absolvoval za hostí celý duel.TALIANSKOI. liga - 26. kolo:Parma - Catania 1:2 - Pavol Bajza nechytal za Parmu.Palermo - FC Janov 0:0 - Juraj Kucka (Janov) odohral celý duel a dostal žltú kartu.Sampdoria - Chievo 2:0 - Pavol Farkaš (Chievo) nenastúpil.II. liga - 27. kolo:Spezia - Novara 0:6 - Tomáš Košický nechytal za hostí.FRANCÚZSKOII. liga - 26. kolo:Sedan - Tours 1:1 - Erik Pačinda nehral za hostí.ČESKOI. liga - 17. kolo:Liberec - Jablonec 1:0 - Martin Tóth a ani Michal Janec (obaja Liberec) nehrali.Ostrava - České Budějovice 0:0 - Zdenko Kaprálik absolvoval celý zápas, Milan Ferenčík (obaja Ostrava) nehral. Jaroslav Machovec odohral celý zápas, Rastislav Bakala (obaja České Budějovice) nenastúpil.Teplice - Dukla Praha 1:1 - Ján Chovanec hral za domácich do 67. min. Tomáš Kučera nechytal, Lukáš Štetina (obaja Dukla) absolvoval celý zápas.Jihlava - Hradec Králové 0:0 - Karol Karlík odohral celý zápas, Dalibor Rožník, Igor Obert, Arnold Šimonek a Peter Čvirik (všetci Jihlava) nenastúpili. Dušan Uškovič a Peter Jánošík (obaja Hradec) nehrali.Mladá Boleslav - Příbram 1:0 - Lukáš Opiela hral do 60. min, Roman Sloboda (obaja Mladá Boleslav) nastúpil v 60. min. Jakub Rondzik a Róbert Valenta nehrali, Tomáš Hájovský (všetci Příbram) absolvoval celý duel a dal si vlastný gól.Olomouc - Slavia Praha 2:1 - Kamil Čontofalský, Milan Bortel, Martin Dobrotka a Martin Juhar (všetci Slavia) absolvovali celý duel, Karola Kisela v 72. min. vystriedal Dávid Škutka, Matej Rakovan a Matúš Čonka (všetci Slavia) nehrali. Bortel dostal žltú kartu.Sparta Praha - Slovácko 4:0 - Tomáš Košút nenastúpil za hostí.POĽSKOI. liga - 16. kolo:Lubin - Štetín 3:0 - Róbert Jež a Boris Godál odohrali celý zápas, Csaba Horváth (všetci Lubin) nenastúpil. Dušan Perniš nechytal, Peter Hricko (obaja Štetín) odohral celý zápas.Vroclav - Widzew Lodž 2:1 - Marián Kelemen (Vroclav) odchytal celý duel.Kielce - Legia Varšava 3:2 - Pavol Staňo (Kielce) absolvoval celý zápas. Dušan Kuciak (Legia) odchytal celý duel.Bielsko-Biala - Bialystok 4:0 - Róbert Demjan a Richard Zajac odohrali celý duel, Anton Sloboda hral do 87. min, Juraj Dančík a Michal Piter-Bučko (všetci Bielsko Biala) nehrali. Demjan dvakrát skóroval, Sloboda dostal žltú kartu. Ľuboš Hanzel (Bialystok) odohral celé stretnutieRuch Chorzów - Lech Poznaň 0:4 - Michal Peškovič odchytal celý zápas, Gábor Straka (obaja Chorzów) nehral.RAKÚSKOI. liga - 22. kolo:Salzburg - Rapid Viedeň 3:3 - Dušan Švento za domácich a ani Ján Novota za hostí nezasiahli do hry.Austria Viedeň - Admira Wacker Mödling 4:0 - Matúš Mikuš hral za hostí od 82. min.Wiener Neustadt - Ried 0:0 - Peter Hlinka absolvoval za domácich celý zápas a dostal žltú kartu.CHORVÁTSKOI. liga - 21. kolo:NK Záhreb - Zadar 2:1 - Jakub Vojtuš nehral za domácich.TURECKOI. liga - 23. kolo:Fenerbahce - Kasimpasa 3:1 - Miroslav Stoch hral za domácich do 59. min.Mersin - Trabzonspor 0:1 - Marek Sapara hral do 90. min, Marek Čech (obaja Trabzonspor) absolvoval celý duel.Gaziantepspor - Bursaspor 2:1 - Stanislav Šesták nehral za Bursaspor.Sivasspor - Besiktas Istanbul 0:1 - Štefan Senecký nechytal za domácich. Filip Hološko odohral za Besiktas celý zápas.Istanbul Büyüksehir Belediyesi - Eskisehirspor 2:2 - Róbert Vittek (Istanbul BB) pre zranenie nefiguroval v zápise o stretnutí.zdroj: SITA
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 >>