Deprecated: Function split() is deprecated in /www/i/n/u42781/public_html/functions/fce_content.php on line 15
InfoVranov.sk
autokepaspravy info vranov

InfoVranov.sk

Najviac pobočiek pribúda Prima banke

Pobočka Vranov nad TopľouNajviac pobočiek pribúda Prima banke Prima banka otvorila tento rok už 21 nových pobočiek. Žiadna iná banka na Slovensku nerozširuje obchodnú sieť takýmto tempom.Rastie ako z vody Spolu tak majú klienti Prima banky k dispozícii 70  pobočiek a 107 bankomatov. A to ešte nie je konečné číslo. V raste bude pokračovať aj naďalej.Z prieskumov vyplýva, že pre klientov je blízkosť banky dôležitým faktorom. Prima banke záleží natom, aby jej klienti mali svoju banku na dosah vždy, keď ju potrebujú. A PRÁVE PRETO SME PRE VÁS OTVORILI POBOČKU aj  VO VRANOVE NAD TOPĽOU, keďže pri otváraní nových obchodných miest sa sústredí Prima banka najmä na okresné mestá. Naposledy pribudli jej pobočky v Dolnom Kubíne,  Trebišove, Šali, Sobranciach či Sabinove. Cieľom banky je pobočkovou sieťou rovnomerne pokryť celé Slovensko.Všetko na jednom mieste, poruke, rýchlo a jednoducho Pobočky Prima banky ponúkajú kompletné bankové služby. Osobný účet, Sporenie, Termínovaný vklad, Pôžička, Hypotéka – klient vybaví všetko na ktoromkoľvek obchodnom mieste. Banka sa zameriava najmä na rýchlosť, jednoduchosť a výhodnosť svojich produktov. Cieľom Prima banky je, aby jej klienti vybavili všetko bez zbytočných papierov, bez čakania a výhodnejšie ako u konkurencie. www.primabanka.sk

Bežecké podujatie v RASLAVICIACH

Dňa 30.9.2012 sa bežci ŠK Banské zúčastnili behu 1.ročník Memoriálu Jozefa Kovalčína " Beh ulicami Raslavíc" . V hlavnej kategórii muži  na trati 6600 m zvíťazil v absolútnom poradí Michal Ivančo /ŠK Banské/. V Kategóriách deti sme mali zastúpenie troch bežkýň ŠK Banské  . .Ktoré obsadili jedno druhé a dve prvé miesta. Pretekalo sa za veľmi príjemného počasia na nasledujúcich tratiach. Bežecké podujatie v RASLAVICIACHBežecké podujatie v RASLAVICIACH   1.miesto Michal Ivančo dobeh do cieľaBežecké podujatie v RASLAVICIACHNajlepší muži , Raslavice 2012-10-06Deti – dievčatá 2003-20061.miesto   Miška Ivančová         ŠK BanskéBežecké podujatie v RASLAVICIACHDeti – dievčatá 2006-20092.miesto   Tamarka Ivančová    ŠK BanskéBežecké podujatie v RASLAVICIACHStaršie žiačky  1998-1999 /3300 m/1.miesto   Bibka Ivančová    ŠK Banské  14:05 minBežecké podujatie v RASLAVICIACHBežecké podujatie v RASLAVICIACHĎakujeme organizátorom za veľmi pekné bežecké podujatie. Michal Ivančo   

Sponzoring Juskova Voľa

Podujatie - Ukážka bojov z 2. sv.vojny Juskova Voľa Sponzorský reklamný predmet/služby  - reklamné dáždniky s potlačou, tašky s potlačou, identifikačné náramky s potlačou, reklamné letáky, plagáty, web promo - info Vranov, FB Sponzoring Juskova Voľa Sponzoring Juskova Voľa Sponzoring Juskova Voľa Sponzoring Juskova Voľa Sponzoring Juskova Voľa

BANIK pozvánka

Otvorenie vykurovacej sezóny - 12. 10. 2012 o 10. 00 hod. BANIK a syn s.r.o. Vás pozýva na otvorenie vykurovacej sezóny vo Vranove n/T. Predstavia sa firmy Viesssmann - plynové kotly, Stiebel-Eltron - tepelné čerpadlá, Fischer - montážne systémy, Viega - lisované potrubia, Veelman - liatinové piecky a slnečné kolektory.Využite bonus 7% k októbrovej akcii a získajte zľavu spolu až 30% na kondenzačný kotol + montáž. Pre návštevníkov bude pripravené občerstvenie zdarma! tel.č.: 057/442 28 77nájdete nás v smere VT - PO (oproti LPG)Akcia sa bude konať 12. 10. 2012 o 10. 00 hod. BANIK pozvánka

Ohlásenie drobnej stavby

Ohlásenie drobnej stavbyStavebník drobných stavieb, stavebných úprav a udržiavacích prác je povinný ich uskutočnenie vopred písomne nahlásiť stavebnému úradu.Drobnú stavbu a stavebnú úpravu môže stavebník uskutočniť len na základe písomného oznámenia stavebného úradu, že proti ich uskutočneniu nemá námietok.Doklady:    Tlačivo - Ohlásenie drobnej stavby    doklad preukazujúci vlastnícke právo, alebo iné právo (list vlastníctva, nesmie byť straší ako 90 dní, nájomná zmluva),    kópia z katastrálnej mapy    2 x jednoduchý situačný výkres a 2 x jednoduchý technický opis stavby (spracovaný a podpísaný osobou so stredoškolským, alebo vysokoškolským vzdelaním stavebného smeru, doplnený fotokópiou dokladu o vzdelaní)    v prípade realizácie stavby svojpomocne sa pripojí prehlásenie osoby, ktorá bude vykonávať odborné vedenie prác,    rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia, alebo iné opatrenia dotknutých orgánov štátnej správyPoplatok:žiadnyVybavuje:Oddelenie výstavby, dopravy a územného rozvojaSpločný obecný úradPavúková Mária    tel.: 057/4422551, kl. 274    e-mail: maria.pavukova@vranov.sk    kancelária: prízemie vľavo, č. dverí 58Lehota:30 dníPredpis:    Zákon č. 50/1976 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov (stavebný zákon)zdroj: www.vranov.sk

Ambulantný predaj

Ambulantný predajAmbulantný predaj je predaj v stánkoch s dočasným stanovišťom, predaj na prenosných predajných zariadeniach, predaj v pojazdnej predajni a sezónny predaj na verejnom priestranstve pred prevádzkarňou (za stánok s dočasným stanovišťom sa nepovažuje predajné zariadenie, na zriadenie ktorého sa vyžaduje stavebné povolenie podľa osobitných predpisov).Správu príležitostných trhov a ambulantného predaja na území mesta vykonáva priamo Mesto Vranov nad Topľou.Na území mesta na verejných priestranstvách (v náväznosti na VZN o miestnych daniach) sa ambulantne môžu predávať výrobky a poskytovať služby:    knihy, denná a periodická tlač    žreby okamžitých lotérií    drobné umelecké predmety a drobné remeselné výrobky    balená zmrzlina    ovocie a zelenina    jedlá a nápoje určené na priamu konzumáciu na mieste    kvetiny    služby – oprava dáždnikov, brúsenie nožov, nožníc, čistenie peria, oprava a čistenie obuvi, kľúčová služba a pod.Doklady:    kópia listu vlastníctva    Tlačivo - Žiadosť o vydanie povolenia na ambulantný predajPoplatok:    správny poplatok 3,31 € do pokladnice Mestského úradu    ak sa ambulantný predaj koná na trhovisku, poplatok vyrubí správca trhoviska podľa Trhového poriadku trhoviskaVybavuje:Oddelenie mestského majetkuReferát mestského majetku, podnikaniaPetríková Anna, Ing.    mobil: 0907 998 028    tel.: 057/4422551, kl 246    e-mail: anna.petrikova@vranov.sk    kancelária: 2. poschodie vľavo, č. dverí 4Lehota:podľa možností do 3 dníPredpis:    Aktuálne VZN o trhových miestach na území mesta, Trhový poriadok príležitostných trhov, Trhový poriadok trhoviska    Aktuálne VZN o zriaďovaní prevádzkarní, vykonávaní podnikateľskej činnosti a prevádzkovom čase prevádzok na území mesta Vranov nad Topľou    Zákon 369/1990 o obecnom zriadení    Zákon 372/1990 o priestupkoch    Zákon 250/2007 o ochrane spotrebiteľa    Zákon 178/1998 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach    Živnostenský zákon 455/1991zdroj: www.vranov.sk

Bežci ŠK Banské úspešne pretekali

Bežci  ŠK Banské  si úspešné pretekali  na bežeckých podujatiach.Dňa 16.9.2012 sa bežci ŠK Banské zúčastnili behu STEEPLE krosu v Poprade ,kde na hlavnej trati 13100 m v hlavnej kategórii muži v absolútnom poradí zvíťazil Michal Ivančo ŠK Banské časom 49:43 min a zároveň získal 1.miesto v kat. M-40. Trať viedla po náročnom kopcovitom teréne.Bežci  ŠK Banské   úspešne pretekali   Podujatie bolo zároveň 15.kolom Východoslovenskej veľkej ceny mládeže 2012 ,kde ŠK Banské malo svoje zastúpenie. Maše pretekárky si počínali úspešné ,keď obsadili nasledujúce poradie.Deti – dievčatá 2003-20121.miesto   Tamarka Ivančová    ŠK Banské2.miesto   Miška Ivančová         ŠK BanskéBežci  ŠK Banské   úspešne pretekali  Pretek SečovceDňa 23.9.2012 sa v Sečovciach konalo bežecké podujatie. Na tomto podujatí nás reprezentovali bežci Vranovského okresu. Najlepšie umiestnenie dosiahol Michal Ivančo ŠK Banské. Pretekalo sa za veľmi príjemného počasia na trati 9400 m. Umiestnenie našich bežcov. 2.miesto B      Michal Ivančo           ŠK Banské                 32:40 min  /8.miesto celkovo/8.miesto A      Marek Tomáš           MŠK Vranov               33:24 min  /11.miesto celkovo/2.miesto J       Patrik Kopčo            MŠK Vranov               36:39 min  /31.miesto celkovo/7.miesto C      Anton Sluka             Sačurov                     37:57 min  /46.miesto celkovo/9.miesto C      Igor Pribula              MŠK Vranov              39:03 min  /52.miesto celkovo/22.miesto B    Ján Balog                 MŠK Vranov               49:34 min  /110.miesto celkovo/9.miesto         Andrej Ivančo          ŠK Banské                 1:06:35 min  /128.miesto celkovo/Bežci  ŠK Banské   úspešne pretekali

ZUBNÝ KAMEŇ U PSA, MAČKY.

Zubný kameň je v posledných rokoch dosť častým klinickým nálezom psov a mačiek v rôznom veku, rôzneho plemena.Psy a mačky patria medzi mäsožravce a prirodzene prijímajú mäsitú potravu. Tá v ústnej dutine vytvára zásadité prostredie na rozdiel od ľudí, ktorí prijímajú viac cukrov, vytvárajúcich kyslé prostredie. V zásaditom prostredí sa vytvára zubný kameň (pes, mačka) v kyslom prostredí zubný kaz (človek).Zubný povlak je zmes ústnych epitélii, slín a baktérii. Pri psoch a mačkách tento povlak postupne zvápenatie a vytvára zubný kameň. Zubný kameň sa ďalej šíri pod ďasná a spôsobuje ich deštrukciu. Ďasno je neprestajne zapálené, čím dochádza k postupnému uvoľňovaniu zubov z ich lôžok (paradentóza). Baktérie zničia ďasná, neskôr väzivo fixujúce zub, až dochádza k deštrukcii kosti a k vypadnutiu zuba.Okrem toho, že zubný kameň spôsobuje zápach z ústnej dutiny vášho miláčika, prípadne bolesť pri prijme potravy je potencionálnym zdrojom infekcie vnútorných orgánov (obličiek, srdca) niekedy dokonca otravy krvi. TERAPIA:Jedným zo spôsobov ako zbaviť zviera zubného kameňa je jeho odstránenie. Robí sa v celkovej anestéze dentálnymi inštrumentami a ultrazvukovým odstraňovačom.PREVENCIA:•    Špeciálne granulované krmivo s dentálnym účinkom, ktoré svojim štiepením obrusuje časť zubného povlaku.•    Enzymatické prípravky: pasta, žuvacie tyčinky. Enzýmy menia prostredie v ústach a tým zabraňujú vzniku zubného povlaku.•    Prirodzené obrusovanie: kosti, chrupky.•    Brúsne zubné pasty, ktoré sú ochutené a aplikujú sa pomocou kefky.         Pri každoročnej preventívnej prehliadke vášho psíka, mačičky určí Váš veterinárny lekár nutnosť odstránenia zubného kameňa a stupeň zápalu ďasien, poučí Vás o dentálnej hygiene a odporučí ďalší postup pri prevencii.ZUBNÝ KAMEŇ U PSA, MAČKY.

Jazykové okienko - TREBA/ TREBALO

Milí čitatelia, každodenná komunikácia prináša mnoho štandardných i nezvyčajných jazykových situácií, v ktorých svojou výstrednosťou vystupujú do popredia problematické výrazy. Jedným z nich je vetná príslovka TREBA. Ak sa prostredníctvom nej vyjadruje potreba alebo nevyhnutnosť vykonávať určitý dej/ činnosť, je to korektný spôsob využitia tohto vetného člena. Sú to napríklad výrazy: Bolo ti to treba?; Treba sa na to pozrieť z iného uhla.; Netreba sa unáhliť.; Treba uznať, že mal výbornú reč. Táto forma využitia výrazu v jazyku však nie je jediná. Do našej komunikačnej „hry“ vstupuje „natruc“ i podoba výrazu TREBA ako tvar slovesa. Dôležité je však to, že TREBA môže v slovenčine vystupovať vždy len ako príslovka a nikdy ako sloveso, ktoré sa nenachádza v žiadnej z kodifikačných príručiek slovenského jazyka. Teda vety typu: Trebalo by s tým potriasť. Trebalo si to najprv premyslieť a až potom konať., sú nesprávne. Toto problémové použitie slovka TREBALO jednoducho napravíme, keď vo vete namiesto defektného slovesa správne použijeme príslovku TREBA. V tomto momente je dôležité zdôrazniť, že príslovka TREBA sa používa v prítomnom čase, v budúcom čase a v podmieňovacom spôsobe. Správne sú teda vety formulované napríklad takto: Bolo by s tým treba potriasť./ Bolo by si to treba najprv premyslieť a až potom konať. (podmieň. spôsob) / Bolo s tým treba najprv potriasť. (min. čas)/ Bude s tým treba najprv potriasť. (bud. čas). Existuje tu veľa vhodných možností, ale i zradná voľba nesprávnych slov. Takže vždy buďme v rámci jazyka vnímaví, hraví a kreatívni, no nikdy nezabúdajme na primárnosť využívania korektných výrazov spisovnej slovenčiny.

Dotácie na športovú činnosť

Dotácie na podporu športovej činnosti sa poskytujú právnickým osobám, ktorých zriaďovateľom je mesto a iným právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom, ktorí majú sídlo alebo trvalý pobyt na území mesta Vranov nad Topľou a iným právnickým osobám, ktoré vykonávajú činnosť na území mesta, resp. poskytujú služby pre občanov mesta na konkrétne úlohy a akcie vo verejnom záujme alebo v prospech rozvoja územia mesta v súlade s ich zriaďovacími resp. zakladateľskými zmluvami.Dotácie mesto poskytuje na základe písomnej žiadosti platnej pre nasledujúci kalendárny rok, podanej na mestskom úrade najneskôr do 31.10. príslušného rozpočtového roka. Subjekt, ktorému bola poskytnutá dotácia je povinný do 30 dní od ukončenia konkrétneho projektu alebo akcie, na ktoré bola dotácia poskytnutá, predložiť mestu zúčtovanie dotácie, najneskôr však do konca príslušného kalendárneho roka, v ktorom bola dotácia poskytnutá (kópie účtovných dokladov dokumentujúce čerpanie finančnej dotácie od mesta, dokumentácia o realizácii predmetu dotácie - fotografie, propagačné materiály a iné).Miesto vybavenia     Kancelária prvého kontaktuDoklady:     Tlačivo - žiadosť o dotáciu - kultúra, šport    doklad o osvedčujúci zriadenie subjektu - právnická osoba predkladá výpis z obchodného registra príp. živnostenské oprávnenie alebo zriaďovateľská listina a stanovy spoločnosti, resp. združenia,    úradne overené čestné vyhlásenie žiadateľa o tom, že má vysporiadané finančné vzťahy s mestom, daňovým úradom a poisťovňami,    vyhlásenie žiadateľa o spôsobe propagácie mesta (uviesť materiály, v ktorých bude uvedený text „PODUJATIE FINANČNE PODPORILO MESTO VRANOV NAD TOPĽOU“. Poplatok:bez poplatkuVybavuje:Kancelária primátoraReferát kultúry a športuMachková Viera    e-mail: viera.machkova@vranov.sk    kancelária: 1. poschodie vľavo, č.d. 27Lehota:Spracovanie zmluvy o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta závisí od termínu prerokovania a schválenia v mestskom zastupiteľstve alebo od termínu schválenia primátorom mesta.Dotácie na športovú činnosťzdroj: www.vranov.sk

Poplatok za odpad - odpustenie alebo zníženie

 Poplatok za odpad - odpustenie alebo zníženie Mesto poplatok odpustí za obdobie, za ktoré poplatník hodnoverným dokladom preukáže, že sa v určenom období dlhodobo zdržiava alebo zdržiaval v zahraničí.Mesto poplatok zníži o:    30 % u občanov, ktorí v danom kalendárnom roku dovŕšia 70 a viac rokov,    50% u žiakov a študentov s ubytovaním mimo miesta trvalého bydliska,    50% u občanov s výkonom práce a ubytovaním mimo miesta trvalého bydliska,    50% u občanov sociálne odkázaných.Doklady:    Tlačivo - Žiadosť o zníženie miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady    právoplatná pracovná zmluva    potvrdenie o návšteve školy s ubytovaním mimo miesta trvalého bydliska    potvrdenie o stáži, dlhodobých pobytoch v zahraničí    čestné vyhlásenie overené notárom o dlhodobých pobytoch v zahraničí    doklad o sociálnej odkázanostiPoplatok:bez poplatkuVybavuje:Oddelenie ekonomickéReferát daní a poplatkovKaraščáková Eva    mobil: 0915 934 929    tel.: 057/4422551, kl. 271    e-mail: eva.karascakova@vranov.sk    kancelária: prízemie vľavo, č. dverí 57Lehota:Žiadosť je potrebné podať do 30.10. príslušného roka.Predpis:    Zákon č. 582/2004 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady    VZN o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Vranov nad Topľou platné pre príslušné zdaňovacie obdobie.zdroj: www.vranov.sk

Bežecké podujatie Kamienka

Bežci  ŠK Banské  získali úspechy na bežeckých pretekoch                                               Bežecké podujatie v Kamienke Dňa 1.9.2012 sa konalo bežecké podujatie v Kamienke na 10 km zároveň to bolo 13 kolo Východoslovenskej mládežníckej ligy 2012.V mládežníckych kategóriách obsadili bežci ŠK Banské tieto miesta:               D1: 1.miesto  Michaela Ivančová               D2: 1.miesto  Tamara IvančováMuži ,ženy:               1.miesto kat,B : Michal Ivančo             ŠK Banské     34:54 min  /2.miesto celkovo/               3.miesto ženy : Michaela Ivančová     ŠK Banské      44:34 minUmiestnenie bežcov Vranova:               5.miesto  Richard Stöhl     Vranovské Vydry              37:48 min               7.miesto  Michal Barna      MŠK Vranov                     39:48 min               1.miesto Mikuláš Vrábel    MŠK Vranov                     37:10 min /kat.C/               5.miesto  Anton Sluka          Sačurov                        42:13 min /kat.C/               6.miesto  Igor Pribula         MŠK Vranov                   42:14 min /kat.C/               1.miesto  Andrej Baran      MŠK Vranov                     1:05,09 hod  /kat.E/Bežecké podujatie Kamienka Bežecké podujatie v Spišskom Podhradí Nedeľu 2.9.2012 sa konalo bežecké podujatie v Spišskom Podhradí ,kde na trati 22,8 km a 12,5 km malo ŠK Banské tiež zastúpenie. Pretekalo sa za úmornej horúčavy kde bežci si museli siahnuť na dno svojich síl. Naši bežci dosiahli nasledujúce výsledky.   2. miesto kat.B   Michal Ivančo         ŠK Banské   1:31:02 hod  /celkove 4.miesto/   2. miesto ženy   Ivančová Michaela  ŠK Banské   1:02:11 hod /ženy 12,5 km/Umiestnenie ďalších našich bežcov:    7.miesto   Richard Stohl                  Vranovské Vydry      1:40:06 hod    2.miesto   Stanovčáková Zuzana   Obal servis Košice    1:42:37 hod    3.miesto   Hrubovská Mirka           Vranov n. Topľou     1:44:33 hodBežecké podujatie Kamienka Najlepší kat.B Michal Ivančo 2. Miesto Športové podujatie pod názvom Chemkostavácka päťka Dňa 5.9.2012 sa konalo v Humennom ďalšie športové podujatie pod názvom Chemkostavácka päťka. Bolo 14 kolo Východoslovenskej mládežníckej ligy 2012.V mládežníckych kategóriách obsadili bežci ŠK Banské tieto miesta.                     D1: 1.miesto  Michaela Ivančová                     D2: 1.miesto  Tamara IvančováBežecké podujatie Kamienka Miška Ivančová 1.miestoBežecké podujatie Kamienka 1.miesto Tamarka IvančováMuži ,ženy:               2.miesto kat,B : Michal Ivančo            ŠK Banské      17:17 min  /2.miesto celkovo/               2.miesto ženy : Michaela Ivančová     ŠK Banské      22:11 minUmiestnenie ďalších našich bežcov:    5.miesto    Richard Stohl                  Vranovské Vydry      18:52 min    2.miesto   Mikuláš Vrábel                  MŠK Vranov              18:24 min /kat.C/    3.miesto  Andrej Baran                     MŠK Vranov              28:55 min  /kat.E/Bežecké podujatie Kamienka Michaela Ivančová 2.miesto Beh Kapušianskou pláňavou V sobotu 8.9.2012 sa uskutočnilo ďalšie bežecké podujatie pod názvom Beh Kapušianskou pláňavou , kde za veľmi príjemného počasia a rekordnej účasti 105 bežcov malo ŠK Banské a MŠK Vranov početné bežecké zastúpenie. Najlepšie dobehol Michal Ivančo ŠK Banské keď dobehol na celkovom druhom mieste časom 54:05 min /15 km/.Umiestnenie bežcov našich bežcov:            2.miesto     Michal Ivančo             ŠK Banské                      54:05 min   /2.miesto B/            4 .miesto    Marek Tomáš             MŠK Vranov                    54:28 min   /2.miesto A/            18.miesto    Michal Barna             MŠK Vranov                    59:28 min   /9.miesto A/            30.miesto   Z. Stanovčáková        Obal servis Košice          1:02:53 hod /2.miesto E/            31.miesto   Anton Sluka               Sačurov                          1:02:55 hod     /10.miesto C/            45.miesto  Igor Pribula                 MŠK Vranov                    1:07:06 hod  /16.miesto C/            46.miesto     Michaela Ivančová   ŠK Banské                      1:07:26 hod  /3.miesto E/            102.miesto  Andrej Baran             MŠK Vranov                   1:34:31 hod /10.miesto D/Bežecké podujatie Kamienka

Časovka do vrchu Banské - Mláčky - výsledky

         Dňa 26.8.2012 sa uskutočnil  4. ročník časovky do vrchu Banské - Mláčky, pretekalo sa za veľmi príjemného počasia 27ºC .V kategórií detí sa zúčastnilo 14 pretekárov, kde o jednotlivé prvenstva prebiehal úporný boj. Pretek mal aj medzinárodnú účasť, keďže sme tu mali aj pretekára z Slovinska.         V hlavnej kategórií  pretekalo  46 pretekárov muži, ženy, juniori, juniorky. V každej z kategórii to bol boj o prvenstvo ,keď v celkovom poradí zvíťazil Habera Michal Dukla Trenčín Track časom 15:18 min. Za traťovým rekordom zaostal iba 3 sekundy.   Naopak v kategórií žien bol vylepšený traťový rekord na 20:24 min čo predstavuje zlepšenie o 6:55 min. V tejto kategórii  zvíťazila Pajkošová Lucia z Jaka Šport Košice.          Početné zastúpenie mal aj Športový klub Banské 8 pretekármi  na hlavnej trati. Naši mladší pretekári sa umiestnili aj na stupňoch pre víťazov v kategórii juniorky , juniori , ženy a muži nad 40 rokov.Muži:1.Habera Michal -  Dukla Trenčín Track  - 15:18 min 2. Subovits Ján  - Rožňava – 15:37 min3. Hadbavný Peter  - Mirad Prešov - 16:11 minŽeny:1.Pajkošová Lucia – Jaka Šport Košice – 20:24 min2. Bažová Lucia - Bardejov - 23:39 min3. Ivančová Michaela – ŠK Banské – 29:37 minMuži nad 40r1.Bodnovič  Peter – Markušovce – 16:41 min2.Habera Ján – Cyklotím Košice – 17:44 min   Romančák Roman – Cykloklub Trebišov – 17:44 min3.Ivančo Michal – ŠK Banské – 17:50 minJuniorky1. Chomanočová Kamila  - ŠK Kolonica - 27:29 min2. Karabová Martina – RKIC Košice – 30:52 min3. Ivančová Bibka – ŠK Banské – 38:43 minJuniori1.    Tabačko Lukáš – Zámutov – 25:42 min2.    Hanusin Lukáš – ŠK Banské – 29:39 min3.    Gera Jakub – ŠK Banské – 32:35 min
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 >>