Deprecated: Function split() is deprecated in /www/i/n/u42781/public_html/functions/fce_content.php on line 15
InfoVranov.sk
autokepaspravy info vranov

InfoVranov.sk

Falošné zbierky v uliciach mesta Vranov

{FB::LIKE_BUTTON} S odhodlaním pomáhať ľudom v núdzi prichádza aj riziko a teda šanca pre podvodníkov, ktorí neváhajú zneužiť dôveryhodnosť tých občanov, ktorí chcú pomôcť. Mestská polícia vo Vranove nad Topľou prichytila dvoch rumunských podvodníkov vykonávajúcich verejnú zbierku pre hluchonemých, bez náležitých povolení pre vykonávanie verejnej zbierky. Dôveryhodnosť vranovčanov im priniesla 200 eur do vlastného vrecka.Preto je viac než dôležité, aby sme upozornili na problematiku verejných zbierok a zabránili tak podvodníkom zneužívať ľudí a systém. Preto zdôrazňujeme, že každá organizácia vykonávajúca verejnú zbierku, musí mať tlačivo s povolením od mesta. Tento doklad má občan právo pýtať od kohokoľvek, kto zbierku vykonáva. Preto hlavne z dôvodu istoty, že Váš príspevok poputuje do správnych rúk, neváhajte požiadať o preukázanie povolenia. Postup pri konaní verejných zbierok je upravený zákonom č. 63/1973 Zb. o verejných zbierkach a o lotériách a iných podobných hrách v znení neskorších predpisov a nájdete ho na stránke Ministerstva vnútra SR: http://www.minv.sk/?informacie-o-povolovani-konania-verejnych-zbierok Náčelník Mestskej polície vo Vranove nad Topľou Jozef Uhlík. {FB::COMMENTS}   

Kynologické preteky

{FB::LIKE_BUTTON} Dňa 18-20.5.2012 sa konali kynologické preteky Memoriál Jaroslava Lisoňa v Kežmarku. Kynologický klub Vranov nad Topľou reprezentovali Rudolf Hrubovský so psom Kemp a Peter Lengvarský mladší so psom Arbe v kategorií IPO 1 a to v cvikoch poslušnosť, stopa a obrana, kde obsadil Rudo veľmi pekné 2. miesto a Peter skončil na 5. mieste. Petrovi bola ohodnotená najlepšia obrana na preteku 98 bodmi. Kynologické preteky {FB::COMMENTS}    

Súžaž v aranžovaní kvetov

6. júna 2012 sú všetci priaznivci a obdivovatelia kvetinového aranžérskeho umenia pozvaní na Súťaž v aranžovaní kvetov, ktorá prebehne  o 9, 30 hod v Centre voľného času. Súžaž v aranžovaní kvetov

Ďalšie úspechy pre TK – DYNO

V dňoch 11. – 13. 5. 2012 sa vyše 700 tanečníkov z celého Slovenska stretlo v Bratislavskom Istropolise, aby predviedli svoje tanečné umenie v disciplínach DISCO DANCE a STREET DANCE  SHOW. Medzi nimi už tradične nechýbala výprava z nášho mesta  - reprezentanti Tanečného klubu  DYNO.7 členná odborná porota, medzi ktorou bol aj známy choreograf a tanečník Jaroslav Bekr a medzinárodná porotkyňa Ivana Kicikoleva, ocenila výkony našich „Dynákov“ krásnym umiestnením. S choreografiou „SNOWMAN BIRTHDAY“  - 2. miesto a choreografiou „WHO´S THE BOSS?“ – 6. miesto získali nomináciu na Majstrovstvá sveta a Európy, ktoré sa budú konať 14. – 17. 6. 2012 v Ústi nad Labem. Všetkým tanečníkom ďakujeme za vzornú reprezentáciu a držíme prsty na medzinárodnom šampionáte!Vedenie TK - DYNO Ďalšie úspechy pre TK – DYNO

Výstava rôznych podôb dreva

Ľudoví umelci, ktorým učarovalo drevo radi objavujú jeho rozmanitosť,  tvárnosť a krásu v ňom ukrytú. Celé hodiny sa s ním hrajú a  pretvárajú do zaujímavých, očiam lahodiacim podôb. Ich zručnosť a fantázia nepozná hraníc  o čom Vás presvedčia na výstave s názvom Podoby dreva,  ktorú pre Vás pripravili spoločne s Mestským domom kultúry vo Vranove n. T. Vo Výstavnej miestnosti Domu kultúry  budete mať možnosť od 29. 5. do 27. 6. 2012 obdivovať  práce amatérskych umelcov z nášho regiónu. Krásu drevených sôch, masiek, krížov, obrazov a iných podôb tohto prírodného materiálu  Vám poodhalia ich autori: Ján Babenský z Hlinného, Jaroslav Juhas z Kučína, Milan Krajňák z Čičavy, Ján Nazad z Benkoviec, Alexander Orlík z Vranova n. T. , Milan Rozkoš z Kučína a umelci  Chránenej dielne z Čičavy.  Výstava rôznych podôb dreva  

XXV.VRANOVSKÉ ZBOROVÉ SLÁVNOSTI XXV. INTERNATIONAL CHORAL FESTIVAL s medzinárodnou účasťou

Záujmové združenie speváckych zborov OZVENA Komorný miešaný spevácky zbor SOCIETAS CANTICAVás pozývajú nazborový festivalXXV.VRANOVSKÉ ZBOROVÉ SLÁVNOSTIXXV. INTERNATIONAL CHORAL FESTIVAL s medzinárodnou účasťou14. - 17. jún 2012pod záštitouministra kultúry SR Mareka Maďariča a primátora mesta Vranov nad Topľou Jána Raganaunder patronage Marek Maďarič minister of the culture of Slovak Republic andJán Ragan, Mayor of Town Vranov nad Topľou  v spolupráci s:Mesto Hanušovce nad Topľou,  Mesto Humenné, Súkromná ZUŠ Vranov nad Topľou,  Súkromná ZUŠ Humenné, Občianske združenie CHRASOSTOMOS Vranov n.T.,    Hornozemplínske osvetové stredisko Vranov nad Topľou, Vlastivedné múzeum Hanušovce nad Topľou, Rímskokatolícky farský úrad Humenné,  Rímskokatolícky farský úrad  Vranov nad Topľou a Hanušovce  nad Topľou, Gréckokatolícky farský úrad Vranov nad Topľou a GMC Bárka Juskova VoľaPodujatie sa uskutočňuje s finančným príspevkom mesta Vranov nad Topľou,  Ministerstva kultúry SR a občianskeho združenia Región Vranov Festival is realized with financial contribution of Town Vranov nad Topľou,  Ministry of Culture of SR and Civil Society Region Vranov                                                                                                     sponzori   STRADIWARE s.r.o. Bratislava, Vilma Krauspeová - Jazykový servis Vranov n.T.,  Ing. Martin Maťaš – IT Model Vranov n.T., EXTRÉM reklama - Viera Kobielska, Mgr.  Adriana Tomášová – ATOM, Vranov n.T. P R O G R A M XXV. ročníka Vranovských zborových slávnostíPiatok  15.6.2012        10.00    1.festivalový koncert „Zbory deťom“ v Dome kultúry          pre základnú školu JUH a Súkromné gymnázium Vranov  nad Topľou                        Českolipský detský zbor, Česká Lípa, Čechy          Detský spevácky zbor BODRA PESSEN, Shumen, Bulharsko                      Detský spevácky zbor SAULAINÉ, Kretinga, Litva                  14.00    Prijatie hostí primátorom mesta v obradnej sieni MsÚ Vranov n.T.     15.30    Prehliadka múzea v Hanušovciach nad Topľou     17.30    2.festivalový koncert v Rímskokatolíckom kostole v Hanušovciach n.T.         Mládežnícky spev.zbor SHALOM pri Rímskokatolíckom chráme,              Hanušovce nad Topľou                           Českolipský detský zbor, Česká Lípa, Čechy          Detský spevácky zbor BODRA PESSEN, Shumen, Bulharsko                        19.00    3. festivalový koncert v Rímskokatolíckom kostole Všetkých svätých                                                 v Humennom           Sólisti a hostia Súkromnej ZUŠ MÚZA v Humennom          Detský spevácky zbor SAULAINÉ, Kretinga, Litva                      Spevácky  zbor  mesta Humenné              Gréckokatolícky chrámový zbor Chrysostomos Vranov nad Topľou     19.00    4. festivalový koncert v Bazilike Narodenia Panny Márie Vranov n.T.         Komorný spevácky zbor SOCIETAS CANTICA Vranov n.T.         Miešaný spevácky zbor SZÉKELY MIHÁLY, Jászberény, Maďarsko         Spevácky zbor HRON, Banská Bystrica     21.00    Diskusný klub pre dirigentov a vedenia zborov v klubovni GMC J.Voľa Koncerty a podujatia v piatok 15.6.2012 sa konajú v rámci celoslovenského podujatia Noc hudby.Sobota 16.6.2012        9.30    Workshop a seminár  „ Folklórne prvky v zborovej tvorbe slovenských              skladateľov a  nácvik skladby „Aká si mi krásna“ v Kine Mladosť v DK                              vo Vranove nad Topľou, vedie prof. PaedDr. Milan Pazúrik, CSc.         11.30  Zájazd speváckych zborov do Prešova popr. na Domašu                                                   19.00  Galakoncert v Dome kultúry vo Vranove nad Topľou                                            Dievčenský spevácky zbor OZVENA Vranov nad Topľou         Mládežnícky spevácky zbor OZVENA Vranov nad Topľou                                                Českolipský detský zbor, Česká Lípa, Čechy          Spevácky zbor SAULAINÉ, Kretinga, Litva          Detský spevácky zbor BODRA PESSEN, Shumen, Bulharsko                                Miešaný spevácky zbor SZÉKELY MIHÁLY, Jászberény, Maďarsko         Spevácky zbor HRON, Banská Bystrica       V závere galakoncertu spoločná skladba E.Suchoňa – Aká si mi krásna                                21.00  Spoločenské stretnutie zborov v GMC Bárka Juskova Voľa                                Nedeľa 17.6.2012                                    10.30  Detský spevácky zbor BODRA PESSEN, Bulharsko  počas liturgie                      v Gréckokatolíckom chráme Najsvätejšej Eucharistie  vo Vranove n.T.Súčasťou festivalu je výstava výtvarných prác žiakov  Súkromnej ZUŠ – výtvarný odbor, pod názvom „Zboráčik“ sprístupnená vo vestibule Domu kultúry vo Vranove nad Topľou

Vranovčan opäť medzi najlepšími

Dňa 19.5.2012 sa v Mestskom kultúrnom stredisku v Rimavskej Sobote uskutočnila CELOŠTÁTNA SÚŤAŽ A PREHLIADKA TVORIVÝCH CHOREOGRAFIÍ. Zúčastnilo sa jej 15 súborov so 16 choreografiami a nechýbal na nej ani FS Vranovčan. Vo veľmi silnej konkurencii porota v zložení doc. Ján Blaho, Mgr. Emil Bartko, PhD., doc. Ing. Viliam Ján Gruska, Ing. Jozef Lehocký, Mgr. Jana Ambrozová, PhD., PhDr. Martin Mešša a Mgr. art. Ervín Varga, v kategórii komorných choreografií ocenila druhým miestom choreografiu Mgr. Petra Kocáka "U Finticoch na tancu" s hudobnou úpravou Ing. Ľubomíra Gálisa. Po rokoch 2002 a 2008 (kedy súbor vyhral celoštátnu súťaž), je to ďalší výrazný úspech kolektívu, ktorý aj po veľkej generačnej výmene potvrdil, že patrí medzi špičku na Slovensku. Vranovčan opäť medzi najlepšími

Súťaž o wellness pobyt v Tatrách

Máj je mesiac lásky a práve preto redakcia info Vranov v spolupráci s Hotelom Forton Stará Lesná vyhlasuje exkluzívnu súťaž o romantický wellness pobyt pre 2 osoby v 3-hviezdičkovom Hoteli Forton *** v Tatrách. Stačí ak máte viac ako 18 rokov a chuť súťažiť o  dva dni v nádhernom prostredí Tatier. Neváhajte a zašlite fotografiu na ktorej ste so svojou polovičkou na e-mailovú adresu sutaz@infovranov.sk, a tá najromantickejšia spomedzi všetkých súťažiacich vyhráva! Mená výhercov nájdete aktuálne 1. júna na webovej stránke www.infovranov.sk, vo výtlačku, však až v júlovom čísle z dôvodu  termínu uzávierky 17. mája, čo by mohlo ukrátiť súťažiacich o celých 14 dní. Veľa šťastia! Súťaž o wellness pobyt v Tatrách

Nakoho to slovo padne - Dom kultúry

Nakoho to slovo padne - Dom kultúryDom kultúry pozýva na bláznivú komédiu v podaní mladých hercov, ktorá pobaví publikum každého veku! Groteskný príbeh piatich indivíduí uzavretých v jednej miestnosti, v spoločnosti jedného revolvera...

Pomoc v núdzi

POMOC V NÚDZI Najčastejšou príčinou náhlej smrti u dospelých je v 80% prípadoch zlyhanie srdca. Náhle zastavenie krvného obehu je najčastejšou príčinou smrti v Európe, pričom postihuje 700 000 ľudí ročne. Pri tejto zástave prestáva srdce prečerpávať krv cez životne dôležité orgány a tie začínajú zlyhávať. Mozog vydrží bez kyslíka najviac 4 - 5 minút.AED -  A-utomatický E-xterný D-efibrilátor. Ide o prístroj, ktorý je určený do rúk širokej laickej verejnosti. Pomáha pri resuscitácii a môže aplikovať elektrické výboje až do príchodu záchrannej zdravotnej služby (ZZS). Je schopný pomocou elektrického výboja obnoviť správny srdcový rytmus. Jeho použitím sa zvyšuje počet zachránených ľudí s náhlou zástavou krvného obehu v teréne až na 75%.   Zachraňuje tisícky životov!!! Prístroje AED sú v krajinách Európy a USA rozmiestňované na miestach s väčším výskytom osôb, ako sú železničné a autobusové stanice, letiská, obchodné a zábavné centrá, športoviská, školy, banky, úrady, hotely, výrobné závody a podobne.Využite ponúkanú možnosť zúčastniť sa záchrany života!Spoločnosť POMOC v NÚDZI s.r.o. organizuje verejnú zbierku na nákup prístroja AED /defibrilátora/ pre obyvateľov Mesta Vranov nad Topľou. Prístroj bude umiestnení vo vozidle hliadky Mestskej polície a tak bude umožnený takmer okamžitý prístup k prístroju pre všetkých obyvateľov nášho mesta. Prístroj bude umiestňovaný aj pri organizovaní rôznych kultúrnych a športových podujatí masového charakteru. Zúčastniť sa tejto verejnej zbierky konanej v zmysle Zákona SNR 63/1973 Z.z. a povolenej rozhodnutím Obvodného úradu vo Vranove n.T. č.ObU-VT-OVVS-2012/00560-02 je možné viacerými spôsobmi, a to:1.    zasielaním peňažných prostriedkov na účet 4005978401/7500  vedený v ČSOB a.s. s uvedením variabilného symbolu „159“  2.    anonymným prispievaním do uzavretých a zapečatených pokladničiek, prostredníctvom našich poverených pracovníkov, ktorí Vás za týmto účelom oslovia.3.    transparentne prostredníctvom zbieracích listín, kde poverený pracovník zapíše Vaše meno a sumu, ktorú ste na účel zbierky odovzdali.    „Všade tam, kde je človek, je miesto pre dobrý čin.“ Lucius Annaeus Seneca

Verejná zbierka Krásna Hôrka

Spoločnosť CINEMAX v spolupráci s Rozhlasom a televíziou Slovenska organizuje verejnú zbierku na obnovu hradu krásna Hôrka. Snahou je osloviť čo najširšiu verejnosť v mene dobrej veci. Zapojte sa aj vy a podporte zachovanie kultúrneho dedičstva. Verejná zbierka Krásna Hôrka

Recitál Lenky Filipovej

25. apríla 2012 o 19.00 hodine Priaznivci stálice českej populárnej hudby  Lenky Filipovej   majú jedinečnú možnosť navštíviť  jej  akustický koncert v stredu 25. apríla  2012 o 19.00 hodine v  Dome kultúry vo Vranove n. T.  Skvelá gitaristka a speváčka svoje najväčšie hity odprezentuje  spoločne  s gitaristom Mirkom Linhartom a írskym harfistom Seanom Barrym. Program je zostavený zo známych pesničiek, doplnený o ukážky francúzskeho šansónu, írskych ľudových piesní a gitarovej klasiky. Talentované hudobné trio navodí v Estrádnej sále Domu kultúry tú pravú nefalšovanú romantickú atmosféru, o čom sa môžete presvedčiť aj vy. Vstupenky v hodnote 12 € si môžete zakúpiť v predpredaji v pokladni Domu kultúry v čase od  11.00 do 13.00 alebo v čase od 13.00 do 15.30 na programovom oddelení Domu kultúry vo Vranove n. T.. Informácie získate aj na  t. č. 0907 951 110 Recitál Lenky Filipovej

Ochrana ovzdušia v meste Vranov

  Mesto Vranov nad Topľou  sa v roku 2009 na základe výzvy Ministerstva životného prostredia SR, zapojilo do operačného programu Životné prostredie, prioritná os: Ochrana ovzdušia a minimalizácia vplyvov zmeny klímy, názov projektu: Ochrana ovzdušia v meste Vranov nad Topľou, ktorý bol mestu schválený. V rámci toho projektu mesto zakúpilo strojné vybavenie – čistiacu techniku  v zložení: kompaktný zametač (malý zametač): LADOG v cene 228 504 €, veľký zametač Mercedes Atego v cene 275 700 €, malý polievaci voz Mercedes UNIMOG v cene 287 520 € a veľký polievací voz Mercedes Axor v cene 168 300 €. Keďže ide o najmodernejšiu čistiacu techniku, jej úlohou nebude len dôkladnejšie a šetrnejšie čistenie cestných komunikácií a to predovšetkým vďaka dôslednému odstráneniu posypového materiálu, ale má aj šetriť ovzdušie v našom meste, kedže spĺňa všetky prísne stanovené emisné normy. Vo všetkých týchto vozidlách je monitorovací systém na ich on-line sledovanie pomocou GPS systému. Projekt bol financovaný z prostiedkov EU EU  95% z celkových oprávnených nákladov t.j. 908 564,76 €, mesto vyfinancovalo z vlastných prostiedkov 47 819,20 €. Celkové náklady na tento projekt sú 991 024,96 €. Čistenie ciest a ulíc mesto momentálne zabezpečuje svojpomocne, kedže spoločnosť ktorá zabezpečovala túto službu je v konkurze a nová spoločnosť sa momentálne ešte rozbieha. Je to síce provizórne riešenie, no finančná situácia mesta nie je ružová. Tento spôsob je najekonomickejší. V budúcnosti nám túto službu bude zabezpečovať novovzniknutá s.r.o., pomocou už spomínanej novej techniky.

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru vo vranove nad Topľou

Okresné riaditeľstvo PZ vo Vranove nad TopľouNámestie slobody 5, 093 21 Vranov nad TopľouOkresné riaditeľstvo Policajného zboru vo vranove nad Topľoutel. č:  0961-86-1111 (tel. ústredňa)           0961-86-3109Vedenie Okresného riaditeľstva Riaditeľ okresného riaditeľstva: plk. JUDr. Ján JANKURAtelefonický kontakt        0961-86-3101    fax 0961-86-3109Zástupca riaditeľa okresného riaditeľstva: plk. Ing. Pavol DŽUKAtelefonický kontakt        0961-86-3102    fax 0961-86-3109Riaditeľ odboru kriminálnej polície: pplk. Ing. Vladimír KELBLERtelefonický kontakt        0961-86-3600    fax 0961-86-3609Riaditeľ odboru poriadkovej polície: pplk. JUDr. Peter MIHALČINtelefonický kontakt        0961-86-3400    fax 0961-86-3409Riaditeľ okresného dopravného inšpektorátu:telefonický kontakt        0961-86-3500    fax 0961-86-3509Vedúca vnútorného oddelenia: npor. Mgr. Petronela MIHALENKOVÁtelefonický kontakt        0961-86-3110    fax 0961-86-3109STRÁNKOVÉ DNI A HODINY    Pracovisko:                                     Občianske preukazy:OR PZ Vranov nad Topľou       Rázusova 106093 01 Vranov nad TopľouDni:Pondelok             Utorok             Streda                 Štvrtok                 Piatok7.30 - 15.00    7.30 - 12.00    7.30 - 17.30   nestránkový deň    7.30 - 12.00    Cestovné doklady: OR PZ Vranov nad Topľou       Rázusova 106    093 01 Vranov nad TopľouPondelok             Utorok            Streda                Štvrtok                 Piatok 7.30 - 15.00   7.30 - 12.00    7.30 - 17.30  nestránkový deň    7.30 - 12.00          Zbrojné preukazy:OR PZ Vranov nad Topľou       Námestie Slobody 5/137       093 01 Vranov nad TopľouPondelok                Utorok             Streda            Štvrtok               Piatok7.30  - 12.00       nestr. deň     7.30  - 12.00    nestr. deň      7.30 - 12.0013.00 - 15.30                          13.00 - 17.30          Vodičské preukazy:OR PZ Vranov nad Topľou       Rázusova 106093 01 Vranov nad TopľouPondelok             Utorok             Streda               Štvrtok               Piatok7.30 - 15.00   7.30 - 12.00   7.30 - 17.30   nestránkový deň  7.30 - 12.00      Evidencia vozidiel: OR PZ Vranov nad Topľou       Námestie Slobody 5/137093 01 Vranov nad Topľou    Pondelok           Utorok              Streda                Štvrtok               Piatok7.30 - 15.00   7.30 - 12.00   7.30 - 17.30   nestránkový deň  7.30 - 12.00

Obvody Mestskej polície vo Vranove

Územné obvody Mestskej polície vo Vranove nad TopľouObvody Mestskej polície  vo VranoveHatala Richard – obvod 1 (Lomnica – Mravenisko):Lomnická, Vajanského, Porubská, Záborského, Palárikova, Kláštorná, Prešovská, Zimná, Jarková, Herlianska, Makovická, Veterná, Lesnícka, Trepská, Slanská, OpálováTarčinský Peter – obvod 2 (Čemernianska):Čemernianska, Železničná, Kpt. Nálepku, Ružová, Kukučínova, Puškinova, Kvetná, Sadová, Svätoplukova, Tolstého, Gorkého, Tehelná, Cintorínska, P. P.Gojdiča, OrechováJacko Miloš – obvod 3 (Mlynská):Budovateľská, Staničná, areál ZŠ II, Mlynská, Mierová, M. BenkuSabol Juraj – obvod 4 (Dubník – Okulka):Dubník, Dobrianskeho, OkulkaBc.Peter Čečko – obvod 5 (Dvojka):Hronského, Sídlisko II., Ulica 1.májaLengvarský Peter – obvod 6 (Centrum):Duklianských hrdinov, Námestie slobody, Pribinova, Dr. C. DaxneraTóth Ladislav – obvod 7 (Jednička):Sídlisko I., J. KráľaVanko Ján – obvod 8 (Máj):Sídlisko I. Mája, Na hrunku, Hviezdoslavova, Rázusova, ŠtúrovaImrich Peter – obvod 9 (Ondavská – Bernoláková):Toplianska, B. Němcovej, Bernoláková, Ondavská, Kalinčiakova, A. Dubčeka, M. R. ŠtefánikaZajac Martin – obvod 10 (Juh)Sídlisko Juh, Hlovíkova, LesnáHatala Radoslav – obvod 11 (Lúčna)Sídlisko Lúčna, Námestie Jána Pavla II. 2447, Gen. Svobodu, Viničná, E. Urxa, Slnečná, Ulica Dlhá, Záhradná, Jarná, Obchodná, Nemocničná, Pod Dolami, Krátka, Na vŕškuTitko Peter – obvod 12 (Rodinná oblasť)Podhrunská, Domašská, J. Matušku, Komenského, Nerudova, P. J.Šafárika, Školská, Sládkovičova
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 >>