Deprecated: Function split() is deprecated in /www/i/n/u42781/public_html/functions/fce_content.php on line 15
Mesto | InfoVranov.sk
autokepaspravy info vranov
Úvod / Mesto

Mesto

Obvody Mestskej polície vo Vranove

Územné obvody Mestskej polície vo Vranove nad TopľouHatala Richard – obvod 1 (Lomnica – Mravenisko):

Lomnická, Vajanského, Porubská, Záborského, Palárikova, Kláštorná, Prešovská, Zimná, Jarková, Herlianska, Makovická, Veterná, Lesnícka, Trepská, Slanská, Opálová


Tarčinský Peter – obvod 2 (Čemernianska):

Čemernianska, Železničná, Kpt. Nálepku, Ružová, Kukučínova, Puškinova, Kvetná, Sadová, Svätoplukova, Tolstého, Gorkého, Tehelná, Cintorínska, P. P.Gojdiča, Orechová


Jacko Miloš – obvod 3 (Mlynská):

Budovateľská, Staničná, areál ZŠ II, Mlynská, Mierová, M. Benku


Sabol Juraj – obvod 4 (Dubník – Okulka):

Dubník, Dobrianskeho, Okulka


Bc.Peter Čečko – obvod 5 (Dvojka):

Hronského, Sídlisko II., Ulica 1.mája


Lengvarský Peter – obvod 6 (Centrum):

Duklianských hrdinov, Námestie slobody, Pribinova, Dr. C. Daxnera


Tóth Ladislav – obvod 7 (Jednička):

Sídlisko I., J. Kráľa


Vanko Ján – obvod 8 (Máj):

Sídlisko I. Mája, Na hrunku, Hviezdoslavova, Rázusova, Štúrova


Imrich Peter – obvod 9 (Ondavská – Bernoláková):

Toplianska, B. Němcovej, Bernoláková, Ondavská, Kalinčiakova, A. Dubčeka, M. R. Štefánika


Zajac Martin – obvod 10 (Juh)

Sídlisko Juh, Hlovíkova, Lesná


Hatala Radoslav – obvod 11 (Lúčna)

Sídlisko Lúčna, Námestie Jána Pavla II. 2447, Gen. Svobodu, Viničná, E. Urxa, Slnečná, Ulica Dlhá, Záhradná, Jarná, Obchodná, Nemocničná, Pod Dolami, Krátka, Na vŕšku


Titko Peter – obvod 12 (Rodinná oblasť)

Podhrunská, Domašská, J. Matušku, Komenského, Nerudova, P. J.Šafárika, Školská, Sládkovičova
Okresné riaditeľstvo Policajného zboru vo vranove nad Topľou


Okresné riaditeľstvo PZ vo Vranove nad Topľou
Námestie slobody 5, 093 21 Vranov nad Topľou
tel. č:  0961-86-1111 (tel. ústredňa)
           0961-86-3109Vedenie Okresného riaditeľstva

 

Riaditeľ okresného riaditeľstva: plk. JUDr. Ján JANKURA
telefonický kontakt        0961-86-3101    fax 0961-86-3109

Zástupca riaditeľa okresného riaditeľstva: plk. Ing. Pavol DŽUKA
telefonický kontakt        0961-86-3102    fax 0961-86-3109

Riaditeľ odboru kriminálnej polície: pplk. Ing. Vladimír KELBLER
telefonický kontakt        0961-86-3600    fax 0961-86-3609

Riaditeľ odboru poriadkovej polície: pplk. JUDr. Peter MIHALČIN
telefonický kontakt        0961-86-3400    fax 0961-86-3409

Riaditeľ okresného dopravného inšpektorátu:
telefonický kontakt        0961-86-3500    fax 0961-86-3509

Vedúca vnútorného oddelenia: npor. Mgr. Petronela MIHALENKOVÁ
telefonický kontakt        0961-86-3110    fax 0961-86-3109

STRÁNKOVÉ DNI A HODINY

 


  
Pracovisko:                                 
  
Občianske preukazy:
OR PZ Vranov nad Topľou     
 
Rázusova 106
093 01 Vranov nad Topľou

Dni:

Pondelok             Utorok             Streda                 Štvrtok                 Piatok


7.30 - 15.00    7.30 - 12.00    7.30 - 17.30 
  nestránkový deň    7.30 - 12.00

   Cestovné doklady:
 
OR PZ Vranov nad Topľou      
Rázusova 106   
093 01 Vranov nad Topľou

Pondelok             Utorok            Streda                Štvrtok                 Piatok


7.30 - 15.00   7.30 - 12.00    7.30 - 17.30  nestránkový deň    7.30 - 12.00
   


     

Zbrojné preukazy:
OR PZ Vranov nad Topľou      
Námestie Slobody 5/137      
093 01 Vranov nad Topľou

Pondelok                Utorok             Streda            Štvrtok               Piatok

7.30  - 12.00       nestr. deň     7.30  - 12.00    nestr. deň      7.30 - 12.00
13.00 - 15.30                          13.00 - 17.30

   


     

Vodičské preukazy:
OR PZ Vranov nad Topľou      
Rázusova 106
093 01 Vranov nad Topľou


Pondelok             Utorok             Streda               Štvrtok               Piatok

7.30 - 15.00   7.30 - 12.00   7.30 - 17.30   nestránkový deň  7.30 - 12.00


     

Evidencia vozidiel:
OR PZ Vranov nad Topľou      
Námestie Slobody 5/137
093 01 Vranov nad Topľou
   
Pondelok           Utorok              Streda                Štvrtok               Piatok

7.30 - 15.00   7.30 - 12.00   7.30 - 17.30   nestránkový deň  7.30 - 12.00
Letný jarmok 2012Mesto Vranov nad Topľou pozýva občanov na
XVI. LETNÝ JARMOK

10. a 11. augusta 2012 (piatok - sobota)zdroj: www.vranov.sk


Výzva pre občanov – účastníkov cestnej premávky

Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Prešove vyzýva občanov, aby v týchto mimoriadne teplých dňoch viac dbali na bezpečnosť na cestách, na dodržiavanie predpisov v súvislosti s bezpečnosťou a plynulosťou cestnej premávky a vzájomnú ohľaduplnosť. Zaťaženie teplom vo veľkej miere negatívne vplýva na každého jedného z nás a o to väčšie negatívne vplyvy môže mať na účastníkov cestnej premávky, predovšetkým vodičov, cyklistov ...  Polícia apeluje na občanov, aby boli na cestách obzvlášť opatrní a nepreceňovali svoje sily. Je potrebné venovať mimoriadnu pozornosť situácii na ceste aj s ohľadom na druhých. Popri všetkých odporúčaniach, ktoré počujeme z rôznych médií ohľadom dodržiavania pitného režimu, ktorý má podstatný vplyv na únavu ako aj na našu pozornosť nezabúdajme, že akákoľvek záťaž na náš organizmus môže mať až fatálne následky a to  nielen na nás.

zdroj:
Krajské riaditeľstvo
Policajného zboru v Prešove


Labutie jazero

Labutie jazero
Novinka v našom kine - PRIAMY PRENOS


Kúpalisko Vranov

Letné kúpalisko Vranov

Ulica B. Němcovej 2682, tel. 057/4421589
Návštevníci kúpaliska majú k dispozícii:

    50 metrový rekreačný bazén s hĺbkou vody 110 cm až 140 cm
    detský bazén s hĺbkou vody 40 cm
    druhý detský bazén s hĺbkou vody 15 cm

Voda v bazénoch je vyhrievaná (teplota vody 26 - 29 stupňov)

Prevádzková doba:

denne od 9. 30 hodiny do 19. hodiny
Vstupné

Celodenná vstupenka:

    dospelí 2,70 €
    deti do 15 rokov a ŤZP 2 €

Vstupné popoludní od 16. hodiny

    dospelí 1,70 €
    deti do 15 rokov a ŤZP 1,30 €

Vstupné pre deti do 3 rokov zdarma

Každý návštevník dostane v cene vstupného nealkoholický nápoj.

Príslušenstvo kúpaliska

    prezliekárne, sociálne zariadenia, sprchy s teplou vodou (v cene vstupného)
    ihriská - detské ihrisko, plážové pieskové ihriská na volejbal, futbal i hádzanú (v cene vstupného)
    možnosť vypožičať lehátka za cenu 1 € na celý deň

Postupne sa bude dotvárať i oddychová zóna s minigolfom.

Návštevníci kúpaliska sa môžu občerstviť v bufetoch a stánkoch s občerstvením.


Povolenie reklamného, informačného a propagačného zariadenia
Povolenie informačného, reklamného a propagačného zariadenia v zmysle § 71 ods.1 písm. c zákona č. 50/1976 Zb. (stavebný zákon) si vyžadujú zariadenia, pokiaľ sa umiestňujú na miestach viditeľných z verejných priestranstiev a pokiaľ sú spojené so stavbou alebo pozemkom.

Doklady:

Tlačivo – Žiadosť o vydanie povolenia na umiestnenie reklamného, informačného a propagačného zariadenia

    doklad preukazujúci vlastnícke právo, alebo iné právo (list vlastníctva, nesmie byť straší ako 90 dní, nájomná zmluva),
    2 x jednoduchý technický popis (spracovaný a podpísaný osobou so stredoškolským, alebo vysokoškolským vzdelaním stavebného smeru, doplnený fotokópiou dokladu o vzdelaní),
    v prípade realizácie stavby svojpomocne sa pripojí prehlásenie osoby, ktorá bude vykonávať odborné vedenie prác,
    rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia, alebo iné opatrenia dotknutých orgánov štátnej správy

Poplatok:

49,50 € za každé jednotlivé zariadenie

Vybavuje:
Oddelenie výstavby, dopravy a územného rozvoja
Spoločný obecný úrad
Pavúková Mária

    tel.: 057/4422551, kl. 274
    e-mail: maria.pavukova@vranov.sk
    kancelária: prízemie vľavo, č. dverí 58

Predpis:

    Zákon č. 50/1976 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov (stavebný zákon)
    Vyhláška č. 453/2000 z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona

 

POLÍCIA: Aj chodci môžu byť pokutovaní!

Napriek historicky najnižšiemu počtu obetí dopravných nehôd polícia nebude zaháľať ani tento rok. Už teraz pripravujeme ďalšie dopravno-bezpečnostné i preventívne akcie zamerané na všetkých účastníkov cestnej premávky v snahe naďalej znižovať trend nehodovosti. Špeciálne sa zameriame na chodcov, „najslabší“ článok v cestnej premávke.


Čierne štatistiky

Minulý rok sme zaznamenali najviac strát na životoch u chodcov hneď po vodičoch a spolujazdcoch. Kým v autách zomrelo 177 osôb, chodcov vlani zomrelo 67. Tento počet tvorí takmer 23%-ný podiel na celkovom počte usmrtených. Najčastejšie sú to prípady, keď sa vodič nevenuje vedeniu, nesleduje situáciu v premávke, neprispôsobí rýchlosť. Nezaostávajú ani prípady, keď chodec náhle vbehne do jazdnej dráhy auta a vodič už nemá šancu zabrzdiť. Koncom decembra z neznámych príčin spadol pod kolesá autobusu 73-ročný chodec. V októbri sme informovali o smrti chodcov, ktorí v tme a v tmavom oblečení ležali na ceste. Včera v Banskej Štiavnici náhle vošiel pred auto 56-ročný chodec, vrtuľník ho previezol do nemocnice, bojuje o život. Výnimkou nie je ani alkohol u jednej či druhej strany účastníkov.

Zákon o cestnej premávke neplatí len pre vodičov

V praxi sa stretávame s prípadmi, kedy chodci nepoznajú pravidlá cestnej premávky a nevedia správne prechádzať cez cestu. Sú to najmä chodci - nevodiči. Keďže neabsolvujú preskúšanie z vedenia vozidla, nenaštudujú si ani potrebný zákon, v ktorom sú osobitné
ustanovenia o chodcoch. Prinášame preto stručný prehľad týchto ustanovení. Chodcom je každý účastník cestnej premávky pohybujúci sa pešo. Je ním aj osoba, ktorá niečo tlačí alebo ťahá a šírka nepresahuje 600 mm. Chodcom je aj korčuliar, skejtbordista a osoba, ktorá napríklad tlačí bicykel alebo vedie psa.

Chodec v cestnej premávke

Chodec je povinný používať predovšetkým chodník, po chodníku sa chodí vpravo. Tam, kde chodník nie je, alebo je neschodný, chodí sa čo najbližšie pri ľavom okraji cesty. Pri ľavom okraji cesty smú ísť vedľa seba najviac dvaja chodci. Za zníženej viditeľnosti mimo obce musí mať chodec idúci po krajnici alebo po okraji vozovky na sebe reflexné prvky alebo oblečený reflexný odev. Ak je v blízkosti cesty priechod pre chodcov, nadchod alebo podchod, chodec je povinný ho prednostne použiť. Chodec nesmie prekonávať zábradlie ani iné zábrany, ktoré oddeľujú chodník od cesty. Na cestu sa nesmie vstupovať, ak prichádzajú vozidlá s právom prednostnej jazdy (hasiči, policajti, sanitka). Električka má prednosť! Chodec je povinný umožniť jej plynulý prejazd. Chodci, ktorí prechádzajú cez priechod musia brať ohľad na prichádzajúce autá najmä tým, že neprechádzajú jednotlivo, ale v skupinkách. To platí aj voči vodičom odbočujúcim na cestu, cez ktorú chodci prechádzajú. Chodec nesmie vstupovať na cestu, a to ani pri použití priechodu pre chodcov, ak vzhľadom na rýchlosť a vzdialenosť prichádzajúcich áut nemôže cez cestu bezpečne prejsť. Mimo priechodu sa smie cez cestu prechádzať len kolmo na jej os, najkratším smerom. Pred vstupom na vozovku sa chodec musí presvedčiť, či tak môže urobiť bez nebezpečenstva. Len čo vojde na cestu, nesmie sa tam bezdôvodne zdržiavať ani zastavovať. To platí na priechode i mimo neho. Pred vstupom na cestu alebo priechod pre chodcov, kde nie je semafor, sa treba radšej viac krát presvedčiť, či je možné bezpečne prejsť. Ideálne je pozrieť sa vľavo, vpravo a ak žiadne auto nejde alebo je ďaleko, čo najrýchlejšie treba prejsť, ešte aj počas prechádzania treba dávať pozor, či nejde auto. Ak na priechode pre chodcov zrazu zasvieti červené svetlo na semafore, urýchlene treba prejsť na druhú stranu, nikdy nezmätkovať a nevracať sa späť.

Aj chodci môžu dostať pokutu

Ak idú vedľa seba viac ako dvaja chodci a obmedzujú či ohrozujú cestnú premávku, zákon ustanovuje sankciu do výšky 60 eur. Pokutu 30 eur dostane chodec idúci po krajnici alebo okraji vozovky, ktorý poruší povinnosť za zníženej viditeľnosti mať na sebe viditeľne umiestnené reflexné prvky, alebo oblečený reflexný odev. Chodec môže dostať pokutu aj vtedy, keď prejde cez priechod pre chodcov na červenú, alebo keď prechádza mimo priechod v jeho blízkosti. To, že aj chodec môže dostať pokutu, by nemalo byť prvoradé. Je to práve bezpečnosť, na ktorú treba myslieť pri prechádzaní cez cestu.Informovala mjr. Ing. Denisa Baloghová, hovorkyňa Prezídia PZ.

Juliáles

14.7.2013 (nedeľa) od 15:00- 18:00 pri Dome kultúry vo Vranove nad T.KLUBOVÝ VEČER PLNÝ ELÁNUPozývame Vás na klubový Večer plný Elánu, ktorý sa uskutoční v sobotu 22. marca

Krajské majstrovstvá vo volejbale vo VT

               Mestský športový klub Vranov nad Topľou

                       Vás pozýva na majstrovské stretnutia


                            krajských majstrovstiev vo volejbale kadetiek
                                   MŠK Vranov – VK ProfiGarant Prešov
                         01.04.2012 (nedeľa) o 10.00 – 14.00 hod., MŠH

                                            a                            

                             krajských majstrovstiev vo volejbale kadetov
                                MŠK Vranov – VK Chemes Humenné „A“

                          01.04.2012 (nedeľa) o 11.00 – 15.00 hod., MŠH

Mestská polícia bližšie občanom

Je ich 13 a pracujú vo všetkých dvanástich obvodoch nášho mesta. Ich hlavnou úlohou je ochrana obyvateľov pred ohrozením života, zdravia, majetku a zabezpečenie verejného poriadku. Rozprávame o Mestskej polícii (MsP) vo Vranove nad Topľou. Aj v roku 2011 si jej príslušníci plnili každodenné povinnosti vyplývajúce zo zákona o obecnej polícii a platných VZN na území mesta. Za zmienku určite stoja aj personálne zmeny ku ktorým došlo. Od 1. januára sa novým náčelníkom stal Jozef Uhlík, ktorého do funkcie vymenovalo Mestské zastupiteľstvo (MsZ). Zhováral sa sním Marcel Kačurák.

 

            Na februárovom zasadnutí MsZ ste predkladali správu o činnosti MsP za rok 2011. Do funkcie náčelníka ste však nastúpili až v tomto roku. Ako sa teda rodil tento obsiahly materiál?

 

            Spracovať Správu o činnosti MsP za minulý rok , krátko po nástupe do funkcie nebolo vôbec jednoduché, má to však aj jednu veľkú výhodu. Podrobne som sa oboznámil s doterajšou prácou svojich kolegov, zároveň som si porovnal činnosť mestských polícií v podobne veľkých mestách ako je Vranov nad Topľou a mám úplne jasno v tom ako ďalej.

 

            MsP pracovala v uplynulom roku o sile 13 príslušníkov. Skúste našim čitateľom v skratke priblížiť jej činnosť.

 

            Hlavnou náplňou našej práce je ochrana občanov, ich zdravia či majetku mesta. Naši príslušníci majú so svojou prácou dlhoročné skúsenosti a to častokrát napomáha v zabraňovaní páchania trestnej a inej protispoločenskej činnosti. Využívajú osobný kontakt s občanmi. Veľa podnetov sme získali počas pravidelných stretnutí napríklad v kluboch dôchodcov či počas besied na základných a stredných školách. Popri preventívnych aktivitách je treba spomenúť spoluprácu s PZ SR a ďalšieho veľkého pomocníka pri našej práci a to Monitorovací kamerový systém (MKS). Popri preventívnej činnosti pristúpili príslušníci MsP v minulom roku aj v represívnym opatreniam. Riešili celkom 1235 priestupkov. Z tohto počtu bolo 570 vybavených dohovorom, 626 uložením blokovej pokuty v celkovej hodnote 10.400,- €, 29 priestupkov bolo riešených vydaním bloku na pokutu nezaplatenú na mieste v sume 1.165,- € a 10 priestupkov bolo odstúpených príslušným orgánom. Príslušníci MsP predviedli v súlade so zákonom o obecnej polícii 16 osôb na útvar MsP a 6 osôb na OO PZ vo Vranove n/T pre podozrenie zo spáchania trestného činu. V štyroch prípadoch boli použité donucovacie prostriedky na prekonanie aktívneho odporu, zabránenie v napádaní inej osoby a zabránenie poškodzovania majetku. Použitie donucovacích prostriedkov bolo vyhodnotené ako oprávnené. V 78 prípadoch bol použitý technický prostriedok na zabránenie odjazdu motorového vozidla /papuča/.

 

            Hovorí sa, že nová metla dobre metie. Skúste nám teda priblížiť vaše plány do budúcna. Ako ďalej MsP vo Vranove n/T.

 

            Mojím hlavným cieľom je zosúladiť prácu  MsP tak, aby sa občania cítili v prítomnosti príslušníkov bezpečne. Spomínal som už MKS. Mojou snahou bude rozšíriť ho tak, aby sme mohli monitorovať čo najrozsiahlejšie územie mesta. Zlepšiť súčinnosť so štátnou políciou pri ochrane verejného poriadku a hliadkovú a obchádzkovú službu smerovať do miest, kde najčastejšie dochádza k narušovaniu verejného poriadku.

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verejná zbierka - Pomoc v núdzi{FB::LIKE_BUTTON}


Pomôžte aj Vy!


{FB::COMMENTS} 

Žiadosť o zápis matričnej udalosti do osobitnej matriky

Ide o zápis udalostí, ktoré nastali v cudzine.

Doklady:

    Tlačivo – žiadosť o zápis matričnej udalosti do osobitnej matriky

k zápisu narodenia dieťaťa:

    cudzojazyčný rodný list s príslušnými vyššími overeniami podľa medzinárodných dohovorov s prekladom súdneho znalca v SR,
    osvedčenie štátnom občianstve,
    sobášny list (ak sú zosobášení),
    ak rodičia nie sú zosobášení predložia listinu o určení otcovstva dieťaťa,
    občianský preukaz žiadateľa.

k zápisu sobáša uskutočneného v zahraniči:

    cudzojazyčný sobášny list s príslušnými vyššími overeniami podľa medzinárodných dohovorov s predkladom súdneho znalca v SR,
    údaje o rodičoch manželov (meno, priezvisko, dátum a miesto narodenia),
    údaje o svedkoch (meno, priezvisko, dátum narodenia – občania slovenskej republiky rodné číslo),
    občianský preukaz žiadateľa.

k zápisu úmrtia v zahraniči:

    cudzojazyčný úmrtný s príslušnými vyššími overeniami podľa medzinárodných dohovorov s predkladom súdneho znalca v SR,
    osvedčenia o štátnom občianstve zomrelého,
    doklad totožnosti zomrelého (občiansky preukaz alebo cestovný pas),
    sobášny list nebohého,
    rodný list nebohého,
    občiansky preukaz žiadateľa

Poplatok:

žiadny

Vybavuje:

Oddelenie organizačné a sociálnych služieb
Matrika
Kalaninová Ľudmila, Mgr.

    tel.: 057/4422983
    kancelária: Budova obradnej siene, vchod zo zadu

Predpis:

Zákon 154/1994 Zb. o matrikách

Beatlesmánia


V piatok 26.7.2013 od 19:00, na scéne pred domom kultúry Vranov nad Topľou s možnosťou posedenia a občerstvenia..Do Chorvátska autom


{FB::LIKE_BUTTON} 

Veľká časť turistov mieri na chorvátske pláže autom. Pred nimi je niekoľkohodinová cesta vedúca cez Rakúsko a Slovinsko. Mnohí vodiči radi cestujú aj cez Maďarsko. Málokto z vodičov je na tak dlhú trasu zvyknutý. Preto by mal dbať predovšetkým na to, aby vyrážal odpočinutý a s vozidlom, o ktorého technickom stave s istotou vie, že dlhú trať zvládne bez problémov. 

Pohonné hmoty

Pri ceste do Chorvátska najviac zaplatíte za benzín. S výdavkami počítajte ešte na slovinských diaľniciach, ktoré meria celkom 115 kilometrov. Platenie mýta bolo síce v Slovinsku zrušené, ale nahradila ho od 1.júla 2008 diaľničná známka. Zaplatiť ju môžete eurami alebo platobnou kartou. Cena za ročnú známku pre automobilová vozidla do 3500 kg je 55 EUR, polročné 35 EUR. Známku si musíte zakúpiť, aj keď prechádzate len krátky úsek diaľnice napr. Šentilj-Maribor, ktorý meria iba 16 km (tento úsek sa dá ale obísť po starej ceste, ktorá nie je spoplatnená).

Cestovanie na juh Chorvátska uľahčuje nedávno sprevádzkovaná nová diaľnica A1 zo Záhrebu do Splitu. Za prejazd po celej jej dĺžke sa platí 157 kún. Na kratších úsekoch mýto vyberá vopred, na dlhších motorista platí až pri zjazde z diaľnice. Platiť sa dá nielen miestnou menou, ale aj eurami. Obsluha ale väčšinou vracia iba miestnu menu. V letnej sezóne by nemal byť problém tankovať na chorvátskych čerpacích staniciach od 7:00 do 22:00, v ostatných ročných obdobiach býva otvorené väčšinou len do 17-20 hodín.
Ceny benzínu

Ceny benzínu sa pohybujú okolo 6,5 kún za liter.Chorvátske diaľnice

V posledných rokoch bolo dokončených mnoho mamutích diaľničných projektov a niektoré ešte čakajú na dokončenie v najbližšej budúcnosti.
Diaľnica Záhreb - Split

Táto cesta bola otvorená v roku 2005 a meria 375,7 km. Nachádza sa tu najdlhší tunel v Chorvátsku Mala Kapela dlhý 5780 m a poplatok na tejto diaľnici je 157 kún, za osobné auto a za auto s prívesom alebo mikrobus zaplatíte 245 kún. Táto cesta je ale veľkým hitom posledných sezón, môžete predpokladať, že zvlášť v sobotu v sezóne v dopravnej špičke.

Ak volíte túto trasu, potom by sa dalo povedať, že ste trochu tradičnejšie, chcete si užiť krásu Plitvických jazier, a naviac ešte ušetríte za diaľnicu. Veľa ľudí dokonca ignoruje novú možnosť priamych diaľnic a jede si radšej užiť túto trasu.
Dopravné predpisy v Chorvátsku

Na prvom mieste je nutné spomenúť rozdiel medzi slovenskou a chorvátskou vozovkou. Týka sa to teda konkrétne živičného povrchu, ktorý má iné zloženie a jazda po ňom môže byť pre neskúseného vodiča nebezpečná. Napríklad pri jazde v daždi má vozovka rovnaké vlastnosti ako pri jazde na poľadovici. Riadenie teda vyžaduje väčšie sústredenie. Možno je to vozovkou, možno je to tým, že sú vodiči po dlhej jazde unavení. Možno aj tým, že naši vodiči v zahraničí sa málo boja postihov, ale pravdou je, že Chorváti si dosť sťažujú na to, ako zahraniční vodiči jazdia. Chorvátska dopravná polícia sa naozaj nehanbí skontrolovať Vás. Naopak radi kontrolujú aj zahraničných vodičov, takže sa radšej uistite, že máte všetky doklady v poriadku a pozrite sa na chorvátska cestné pravidlá. Každá nehoda na chorvátskom území znamená pre vás nepríjemnosť a rokovania na chorvátskom priestupkovom súde.

Pravidlá jazdy v obci

    Priestupok - Minimálna pokuta
    Prekročíte povolenú rýchlosť o 10 km / h - 300 kún
    Prekročíte povolenú rýchlosť o 10-30 km / h - 500 kún
    Prekročíte povolenú rýchlosť o 30-50 km / h - 700 kún
    Prekročíte povolenú rýchlosť o 50 km / ha viac - 2000 kún
    Dvakrát prekročíte rýchlosť 100 km / h - 3000 kún

Pravidlá jazdy mimo obce

    Priestupok - Minimálna pokuta
    Prekročíte povolenú rýchlosť o 10-30 km / h - 300 kún
    Prekročíte povolenú rýchlosť o 30-50 km / h - 500 kún
    Prekročíte povolenú rýchlosť o 50 km / ha viac - 2000 kún


Ostatné predpisy

Nezapnuté bezpečnostné pásy, pokuta 500 kún, tie sú povinné aj na zadných sedadlách, ak sú namontované.

Telefonovanie počas jazdy, pokuta 500 kún

Trasa Košice – Záhreb

Z východného Slovenska sa cesta do Chorvátska (na Záhreb) veľmi zjednodušila. Bez platieb za diaľnicu sa však nezaobídete. Maďari síce ceny v porovnaní s minulým rokom nezvýšili, no prešli na úplne no systém. Diaľničné známky nahradili elektronickou registráciou, takzvanými  e- Mátricami. Cena za 4-dňovú registráciu je 7,5 eura. Znamená to však, že na nálepky na Slovensku už nekúpite. Zaregistrovať sa môžete síce aj na niektorých hraničných prechodoch, no tu, ako napríklad v Rajke, môžete čakať aj pol hodiny v rade vo veľmi nedôstojných podmienkach. Platiť sa dá aj v eurách, korunách a dokonca českých korunách. V sezóne to musí byť časovo ešte oveľa náročnejšie. Komické je, že na cenníku vo viacerých jazykoch je slovo  „deň preložené ako „slnečný.“ Tiež sa pousmejete nad cenníkom toalety, keďže kurz slovenskej a českej meny je rovných 1 : 2.

Výhodnejšie je preto zaplatiť e-Mátricu na niektorej z veľkých púmp, kde vám tiež poslúžia eurá. Na registráciu potrebujete doklad od auta.

Z Košíc po Miškolc síce nie je diaľnica, no cesta je veľmi kvalitná s veľkým podielom úsekov s povolenou rýchlosťou až 110 km/h. Odtiaľ sa dostanete takmer prázdnou novou diaľnicou až do Budapešti. Cestu dlhú 170 km máte za sebou za hodinu a štvrť. V Budapešti však nastávajú prvé problémy. Na južný obchvat Budapešti M0 vedie po západnej strane nesmierne preplnený 6-kilometrový úsek plný semaforov a kamiónov. V nijakom prípade neprechádzajte Budapešťou v čase ranej zápchy. Cestu si naplánujte tak, aby ste tu prešli pred šiestou ráno alebo až po deviatej. Tak či tak vám prejazd maďarskou metropolou dlhý 50 km potrvá takmer hodinu.

Z Budapešti je opäť k dispozícii rýchla diaľnica až po Kerestúr za Balatonom. K hraničnému prechodu Letenyi-Goričan s Chorvátskom je to však ešte okolo 37 km starou cestou s obmedzenou rýchlosťou na 50 či dokonca 40 km/h. Keďže Maďari finišujú s posledným úsekom diaľnice, je stará cesta vo veľmi zlom stave. Samotný diaľničný prechod Létenyi – Goričan je už však vybudovaný v diaľničnom profile. Je však pravdepodobné, že aj tu sa pri výjazde zo Shengenu stretnete v sezóne s dlhšou hraničnou kontrolou. Tu si môžete zameniť eurá za kuny v kurze 1 Euro – 6,9 HRK (4,50 Sk za Kunu).

Pumpy na diaľniciach majú dostatočnú frekvenciu a nie je tu problém platiť za palivo či potraviny v eurách. Celý úsek Maďarska z Košíc má 500 kilometrov a dá sa bez väčších problémov aj s prestávkami absolvovať za šesť a pol hodiny. Pozor na políciu. Cestou z Košíc sa môžete stretnúť aj so štyrmi radarovými kontrolami. Potom už vychádzate na chorvátsku diaľničnú sieť. Do Záhrebu je to ešte 120 km, čo je hodina cesty, aj keď je diaľnica pomerne frekventovaná.


Záhreb  - Rijeka

Zo Záhrebu vedie diaľnica až do Rijeky. Napriek tomu sa môže práve tento 87-kilometrový úsek stať neuralgickým bodom cestou na Istriu. Zo Záhrebu je síce diaľnica vychádza v plnom profile, no s obmedzenou rýchlosťou na 100 km/h. Asi po dvadsiatich kilometroch začína úsek deviatich tunelov sprevádzkovaných len v jednom tubuse. Za tunelom Sleme Chorváti ešte len stavajú ľavý profil diaľnice, takže o zápchy tu určite nebude núdza. Podobná situácia tu bola už vlani. Nič nezmení ani fakt, že niektoré z tunelov budú dokončené ešte túto sezónu. Cesta na Istriu je preto pravdepodobne výhodnejšia predsa len cez  Rakúsko a potom slovinské úseky diaľnic (Gratz – Maribor – Ljubljana). Počítať treba aj s preplnenými čerpacími stanicami.


  {FB::COMMENTS}  
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 >>