Deprecated: Function split() is deprecated in /www/i/n/u42781/public_html/functions/fce_content.php on line 15
Vystavenie úmrtného listu | Manuál ako na to | Mesto | InfoVranov.sk
autokepaspravy info vranov
Úvod / Mesto / Manuál ako na to / Vystavenie úmrtného listu

Vystavenie úmrtného listu


Deprecated: Function split() is deprecated in /www/i/n/u42781/public_html/show_cms/show.cms.rs.php on line 100
14.01.2013Úmrtný list vydá matrika osobe, ktorá zabezpečuje pohreb.

Na vykonanie zápisu úmrtia do knihy úmrtí je príslušný matričný úrad, v ktorého obvode sa osoba narodila alebo zomrela. Ak sa nezistí, kde sa osoba narodila alebo zomrela, vykoná zápis matričný úrad, v ktorého obvode sa narodená alebo zomretá osoba našla.

Do knihy úmrtí sa zapisuje:

    deň, mesiac, rok a miesto úmrtia
    meno, 6) priezvisko, rodné priezvisko, miesto trvalého pobytu, deň, mesiac, rok a miesto narodenia, pohlavie, rodné číslo a štátne občianstvo zomretého
    deň, mesiac a rok zápisu

Úmrtie je povinný oznámiť matričnému úradu prehliadajúci lekár neodkladne, najneskôr do troch pracovných dní po prehliadke mŕtveho. Ďalšie údaje, ktoré sa zapisujú do knihy úmrtí, poskytne matričnému úradu osoba, ktorá vybavuje pohreb, najneskôr do piatich pracovných dní odo dňa, keď sa dozvedela o úmrtí, a to aj prostredníctvom matričného úradu v mieste jej trvalého pobytu. Do knihy úmrtí sa zapisuje aj rozhodnutie súdu o vyhlásení občana za mŕtveho. Narodenie mŕtveho dieťaťa sa nezapisuje do knihy úmrtí.

Doklady:

    občiansky preukaz nebohého
    občiansky preukaz manžela
    list o prehliadke mŕtveho

Poplatok:

žiadny

Vybavuje:

Oddelenie organizačné a sociálnych služieb
Matrika
Kalaninová Ľudmila, Mgr.

    tel.: 057/4422983
    kancelária: Budova obradnej siene, vchod zo zadu

Lehota:

na počkanie

Predpis:

Zákon 154/1994 Zb. o matrikách

Na vykonanie zápisu úmrtia do knihy úmrtí je príslušný matričný úrad, v ktorého obvode sa osoba narodila alebo zomrela. Ak sa nezistí, kde sa osoba narodila alebo zomrela, vykoná zápis matričný úrad, v ktorého obvode sa narodená alebo zomretá osoba našla.