Deprecated: Function split() is deprecated in /www/i/n/u42781/public_html/functions/fce_content.php on line 15
Mesto získalo finančné prostriedky z PSK | Správy | Správy | InfoVranov.sk
autokepaspravy info vranov
lepsi domovbazamo

Úvod / Správy / Správy / Mesto získalo finančné prostriedky z PSK

Mesto získalo finančné prostriedky z PSK


Deprecated: Function split() is deprecated in /www/i/n/u42781/public_html/show_cms/show.cms.rs.php on line 100
06.07.2016
V pondelok (20.6.) zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja schválilo pridelenie dotácií mestám, obciam, tretiemu sektoru a neziskovým organizáciám v Prešovskom kraji v programoch šport, kultúra a sociálne služby. Finančné prostriedky vo výške 434 000 eur poslanci rozdelili na základe predložených 420 žiadostí v zmysle VZN č. 15/2008 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov Prešovského samosprávneho kraja.
Do výzvy PSK sa zapojilo aj mesto Vranov nad Topľou žiadosťou o dotáciu vo výške 5000 eur v rámci programu kultúra a to na zakúpenie a osadenie umeleckého diela „Hesperid“. Dielo, ktorého autorom je Erik Eštok, má mesto bezplatne zapožičané a je umiestnené na námestí vo fontáne. Na jeho kúpu zastupiteľstvo PSK mestu schválilo dotáciu vo výške 4 560 eur.
Žiadosť o dotáciu v rámci programu šport podalo aj Centrum voľného času vo Vranove nad Topľou, ktorého zriaďovateľom je mesto a to na Modernizáciu športoviska v RO Domaša – Dobrá. Existujúce ihrisko (doteraz využívané najmä na futbal) plánuje jednoduchými úpravami prispôsobiť na realizáciu rôznych športov. V rámci toho chce zakúpiť a osadiť dva basketbalové koše, zrovnať a spevniť celý povrch ihriska a oplotiť ho ochranným pletivom.
Realizáciou projektu chce zvýšiť kvalitu poskytovaných možností na športovanie verejnosti, najmä detí a mládeže, vytvoriť nové zmodernizované viacúčelové športovisko vhodné na realizáciu viacerých druhov športov. Vo svojej žiadosti centrum požadovalo dotáciu vo výške 5 000 eur. Poslanci PSK schválili na realizáciu projektu 3 000 eur. Oba projekty mesto Vranov nad Topľou dofinancuje z vlastných prostriedkov mesta.


zdroj:vranov.sk